müdevver:

Müdevver nedir? Maliyeden müdevver ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yuvarlak.
    Yavuz Sultan Selim, müdevver bir kavuk giyerdi.
  2. Devredilmiş, (ondan ona) geçmiş.
  3. Döndürülmüş, tedvir olunmuş.


  • Maliyeden Müdevver Defterler: Bu defterler 1945 yılından maliyeden Osmanlı Arşivine devredilen 26.000 defterdir. Çoğunluğu mali kalemleri ilgilendiren defterler olsa da, içinde tek tük tapu tahrir defterleri ve çeşitli kanunnamelerde bulunmaktadır. Osmanlı Arşivi maliyeden Müdevver Defterler tasnifindeki 1324 numaralı Müşahede defterindeki kayıtlara göre...