mücehhez :

Mücehhez nedir? Mücehhez olmak ne demektir? Anlamı

  1. Gerekli şeyler ile donanmış, teçhiz edilmiş.
    Birçok muhasara teçhizatı ve büyük toplarla mücehhez bulunan Osmanlı Ordusu, önce İstanbul'un etrafını Rumlardan temizledi sonra da şehri topa tuttu. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
  2. Hazırlıklı, hazırlanmış.


  • Mücehhez olmak: Taşımak, kendinde bulundurmak, donanmak. Bilmek için okumak, faydalı bilgilerle mücehhez olmak gerekir (derleme cümle).