mücehhez:

Mücehhez nedir? Mücehhez olmak ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Gerekli şeyler ile donanmış, teçhiz edilmiş.
    Birçok muhasara teçhizatı ve büyük toplarla mücehhez bulunan Osmanlı Ordusu, önce İstanbul'un etrafını Rumlardan temizledi sonra da şehri topa tuttu. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
  2. Hazırlıklı, hazırlanmış.


  • Mücehhez olmak: Taşımak, kendinde bulundurmak, donanmak. Bilmek için okumak, faydalı bilgilerle mücehhez olmak gerekir (derleme cümle).