mücessem:

Mücessem nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Cisim durumunda olan, elle tutulur gözle görülür olan, somut. Mücessem nesnelerin hızları, ses ve ışık gibi mücessem olmayan nesnelerin hızlarından çok daha yavaştır. (C. Yeniçeri)
  2. Soyut kavramlar için somut bir varlıkta tam olarak belirmiş olan. Ak saç, yılların çile ve tecrübelerinin mücessem bir tezahürü gibidir (İlgili cümle kaynağı: Şadi Eren). Resûlullah yürüyen Kur'an'dı; mücessem, insan halinde Kur'an'dı (M. E. Coşan).
  3. (geometri) Üç boyutlu. Yalının on bin cilt kadar kitabı arasında bir de mücessem yer küre bulunuyormuş. (İ. Emiroğlu)
  4. (coğrafya) Kabartma. Mücessem harita: Yeryüzü şekillerinin kabartmalı olarak gösterildiği harita.