Muvafık nedir? Muvafık olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uygun, yerinde, yaraşık: Bu rivayet daha muvafık, mana itibarıyla daha doğrudur...
  2. Oydaş, hemfikir: Encümenle de bu hususta muvafıkız. (İlgili cümle kaynağı: Meclis-i Mebusan)


  • Muvafık olmak: Uygun düşmek, kabul edilebilir olmak: Peygamber Efendimiz (sav)'in yoluna muhalefet etmekle, kendi yaptığı ibadetin, onun yaptığından daha üstün ve muvafık olduğunu göstermek isteyen kimse dinden çıkar.
( 0 soru/yorum )