müdana:

Müdana nedir? Müdana etmek/etmemek ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. (halk dilinde) Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, kendini iyiliğe muhtaç hissetme, minnet. Ben istersem icabında bir saatçi dükkanı açar, kimseye müdana etmeden çoluk çocuğumu geçindiririm. (İlgili cümle)
  2. Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma.


  • Müdana etmemek:
    1. Kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek. Kimseye müdana etmeden ağalar gibi yaşıyorduk.
    2. Yaranmaya, iyi görünmeye çalışmamak.
  • Müdana etmek: Minnet duymak, kendini borçlu hissetmek.