Müdana nedir? Müdana etmek/etmemek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (halk dilinde) Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, kendini iyiliğe muhtaç hissetme, minnet: Ben istersem icabında bir saatçi dükkanı açar, kimseye müdana etmeden çoluk çocuğumu geçindiririm. (İlgili cümle)
  2. Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma.


  • Müdana etmemek:
    1. Kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek: Kimseye müdana etmeden ağalar gibi yaşıyorduk.
    2. Yaranmaya, iyi görünmeye çalışmamak.
  • Müdana etmek: Minnet duymak, kendini borçlu hissetmek.
( 0 soru/yorum )