Müdavele nedir? Müdavele-i Efkar ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Alıp verme, değiştirme, elden ele gezdirme: Türkçemizde Devlet kelimesi en eski anlamı "müdavele" ve "tedavül" kelimeleriyle ortaklaşa bir madde olan "devl" kökünden çıkmıştır. Bu da sözlük anlamıyla "elden ele geçen kuvvet", "itibar" anlamındadır. (İ. Akbulut)
  2. Bir mesele üzerinde karşılıklı konuşma, istişare etme, müzakerede bulunma: Düşüncelerini serbestçe beyan ve müdavele insanların en değerli haklarındandır. (Osmanlı Tarihi)


  • Müdavele-i efkar: Fikir alış verişi: "Bu nasıl söz, ben Ali Paşa ile müdavele-i efkar etmeden bir şey diyemem dedim." (İlgili cümle kaynağı: Cemal Kutay) Farsça ve Rumcadan Arapçaya tercüme edilmiş felsefi eserleri okur ve yanına celp ettiği alimler ile müdavele-i efkâr ederdi.
  • Müdavele etmek: Danışmak: O halde mektep kitaplarının gerek hazırlanması ve gerek basılması ve satılması etrafında mütalâalarımızı müdavele edebilmek için önümüzde geniş fırsatlar olacaktır.
( 0 soru/yorum )