müdavele:

Müdavele nedir? Müdavele-i Efkar ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Alıp verme, değiştirme, elden ele gezdirme.
  2. Bir mesele üzerinde karşılıklı konuşma, istişare etme, müzakerede bulunma.
    "Bu nasıl söz, ben Ali Paşa ile müdavele-i efkar etmeden bir şey diyemem dedim." (İlgili cümle kaynağı: Cemal Kutay)


  • Müdavele-i efkar: Fikir alış verişi.
    Farsça ve Rumcadan Arapçaya tercüme edilmiş felsefi eserleri okur ve yanına celp ettiği alimler ile müdavele-i efkâr ederdi.
  • Müdavele etmek: Danışmak.