Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan. Bereketsiz. Tedavi kabul etmez, iyileşmez. Talihsiz, çaresiz.

Öksüz nedir? İlgili atasözleri ve anlamları ne demektir?

Bütün öksüzlere selam olsun Anası ya da hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk). (mecazi) Kimsesiz. İlgili atasözleri ve anlam...

Olta nedir ne demektir? Anlamı

Olta takımı Balık avlamakta kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, at kuyruğu kılından ya da misina gibi naylon tellerden yapılmış i...

Okyanus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Okyanus Okyanus, birbirinden ana karalarla ayrılan, yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan, birçok fiziksel özellikleriyle denizlerden ayr...

Onmak nedir ne demektir? Anlamı

Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak. Düşerse nifakın zerresi bir kişiye, onmak olmaz o kişiye. Hakikat Kitap'tadır, sünnettedir. ...

Oh nedir? Oh olsun ne demektir? Anlamı

Sevinç ya da hoşnutluk anlatır. Oh, ne güzel bir hava! (kelime ile ilgili cümle) Oh ile ilgili deyimler İçinde "oh" kelimesi...

Oktan nedir ne demektir? Anlamı

Oktan molekülü Kimyada oktan, parafin serisinden, 126 °C'de kaynayan, özgür ağırlığı 0,704 olan, birçok izomerler halinde bulunan...

Oklava nedir? Oklava yutmuş gibi ne demektir? Anlamı

Oklava ve oklavaç Hamur açmakta kullanılan ağaç malzemeden yapılan silindir biçiminde uzunca değnek, sopa. Darı unundan baklava, incir...

Oksihemoglobin nedir ne demektir?

Oksihemoglobin Oksijenle birleşip rengi kırmızı olan hemoglobin Oksihemoglobin, soluk alırken akciğerlerde kandaki hemoglobinin oksi...

Papyon nedir ne demektir? Anlamı

Papyon Papyon, yakaya bir çengelle ya da lastik bağla tutturulan kelebek biçiminde kravattır. Genellikle resmi toplantılarda, özel kıy...

Olefin nedir ne demektir?

Olefin, etilen, bütilen, propilen gibi yapısına başka bir öğe ya da kök sokulabilen, doymamış hidrokarbonların genel adıdır. C n H 2n formül...

Oligarşi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Oligarşi Oligarşi kısaca, devlet yönetiminin bir topluluğun ya da bir sosyal sınıfın elinde bulunduğu, bir azınlık yönetimi olan siyas...

Okaliptüs Nedir Ne Demektir?

Okaliptüs ağacı, yaprakları ve çiçeği Okaliptüs, mersingillerden, birçok cinsi olan, boyu yüz metreyi aşabilen, toprağın suyunu çeker...

Öküz nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Öküz Hizmete ayrılan enenmiş erkek sığır. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş (hadım) edilmiş erke...

Oksit Nedir Ne Demektir?

Oksitlenme - Paslanma Bir elementin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik. Oksit giderme : Bir oksit tabakasının ya da bir ortamd...

Palaska nedir ne demektir? Anlamı

Palaska Palaska, askerlerin bellerine taktıkları, üzerine kütüklük, kasatura, tabanca veya matara bağlamaya elverişli olan özel delikler...

Vekaletname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Vekaletname örneği Vekaletname, birinin kendi yerine işini görmesi için birisini vekil tayin ettiğini gösteren noterce onaylanmış belg...
2 Yorum

Nalın nedir? Nalıncı keseri gibi ne demektir? Anlamı

Nalın (takunya) Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde giyilen, üstü tasmalı, tabanı dört beş parmak yüksekliğinde ağaçtan yapılmış bir...

Nam nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Ad. Ün, şan, şöhret. Nama : Adına, kendine, kendisine. Nama yazılı senet. Nama muharrer : Üstünde adı yazılı bulunana ödenmesi gereke...

Necef taşı nedir?

Necef taşı Necef taşı, parlak ve saydam, renksiz, ender bulunan bir çeşit kuvars billurudur. Adını çıktığı Küfe civarındaki Necef şehr...

Adab-ı erkan nedir? Adap erkan ne demektir? Anlamları

Adab-ı erkan (veya adab-u erkan) bir topluluk ya da kuruluş içinde alışılmış, gelenekleşmiş tutum ve davranışların tümü demektir. Demek ki a...

Zeplin nedir ne işe yarar? Zeplin hakkında kısa bilgiler

Zeplin, içi hidrojen ve helyum gibi yoğunluğu havadan daha az olan hafif gazlarla doldurulmuş ve istediği yöne gidebilen (güdümlü) bir balon...

Mahmuz Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kovboy botunda mahmuz Çizmenin ya da potinin topuğu arkasına takılan ve binek hayvanını dürtüp hızlandırmaya yarayan gerisinde düz ya...

Nasihat nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Dinlenmesinde büyük faydalar bulunan tavsiye demektir. Öğüt eş anlamı. Oysa "Nasihat istersen ölüm yeter" dersinin sırrına varmak ...

Namahrem Nedir Ne Demektir? Anlamı

Evlenmelerine yasaca izin verilebilen, yani aralarında evlenmeye engel olacak kadar hısımlık bulunmayan kadınla erkek için "birbirine ...

Kal nedir ne demektir? Anlamı

Bir alaşımda ki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. Bu atölyelerde, altının içindeki yabanc...

Lavaj nedir ne demektir? Anlamı

Bir işlemden sonra metal yüzeyleri su ile yıkama. (tıp) Bir organı sondayla yıkama işi. Fokal enfeksiyon odağı olan bu kitlenin tamamen u...

Kafakol nedir? Kafakola almak ne demektir? Anlamı

Kafakol güreşte, rakibin bileğini koltuk altında sıkıştırırken, öbür elle ensesinden sıkıca tutup, ani bir dönüşle omuz üzerinden aşırmaya v...

Lam ve Lamel Nedir Ne Demektir?

Lam ve lamel camları Lam, mikroskop altında incelenecek maddelerin, üzerine konulduğu ya da yayıldığı, dar ve uzun, yassı cam parçası....

Kalay ile ilgili atasözü deyim ve anlamları ne demektir?

Kalaylı bakır kap Kalaylı kaptan su içmek : (deyiminin anlamı) (Erkek için) Akrabasıyla ya da yakından tanıdığı biriyle evlenmek. K...

Açıortay Nedir Ne Demektir?

Açıortay Bir açısal bölgeyi, ölçümleri birbirine eşit iki bölgeye ayıran yarım doğru. Üçgenin iç açıortayları bir noktada kesişir. ...

Vaşak nedir? Kısaca özellikleri

Vaşak (Avrasya vaşağı) Vaşak, kedigillerden, yaklaşık 1 m uzunluğunda, sivri kulaklı, dişleri ve tırnakları keskin, tüyleri kül rengi ...