Onmadık nedir ne demektir? Anlamı

Talihi yaver gitmeyen, başı beladan kurtulmayan: Derde düşenin başını vurduğu bir kapı olmuş, iflah olmayan dertlere, onmadık insanlara çar...

Olta nedir ne demektir? Anlamı

Olta takımı Balık avlamakta kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, at kuyruğu kılından ya da misina gibi naylon tellerden yapılmış i...

Okyanus Nedir Ne Demektir? Anlamı

Okyanus Okyanus, birbirinden ana karalarla ayrılan, yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan, birçok fiziksel özellikleriyle denizlerden ayr...

Onmak nedir ne demektir? Anlamı

Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak: Düşerse nifakın zerresi bir kişiye, onmak olmaz o kişiye. Hakikat Kitap'tadır, sünnettedir. ...

Oktan nedir ne demektir? Anlamı

Oktan molekülü Kimyada oktan, parafin serisinden, 126 °C'de kaynayan, özgür ağırlığı 0,704 olan, birçok izomerler halinde bulunan...

Oksihemoglobin nedir ne demektir?

Oksihemoglobin Oksijenle birleşip rengi kırmızı olan hemoglobin Oksihemoglobin, soluk alırken akciğerlerde kandaki hemoglobinin oksije...

Papyon nedir ne demektir? Anlamı

Papyon Papyon, yakaya bir çengelle ya da lastik bağla tutturulan kelebek biçiminde kravattır. Genellikle resmi toplantılarda, özel kıy...

Olefin nedir ne demektir?

Olefin, etilen, bütilen, propilen gibi yapısına başka bir öğe ya da kök sokulabilen, doymamış hidrokarbonların genel adıdır. C n H 2n formül...

Okaliptüs Nedir Ne Demektir?

Okaliptüs ağacı, yaprakları ve çiçeği Okaliptüs, mersingillerden, birçok cinsi olan, boyu yüz metreyi aşabilen, toprağın suyunu çekere...

Oksit Nedir Ne Demektir?

Oksitlenme - Paslanma Bir elementin oksijenle birleşmesiyle oluşan bileşik. Oksit giderme : Bir oksit tabakasının ya da bir ortamd...

Palaska nedir ne demektir? Anlamı

Palaska Palaska, askerlerin bellerine taktıkları, üzerine kütüklük (mermi veya şarjör çantası), kasatura (bıçak), tabanca veya matara ba...

Necef taşı nedir?

Necef taşı Necef taşı, parlak ve saydam, renksiz, ender bulunan bir çeşit kuvars billurudur. Adını çıktığı Küfe civarındaki Necef şehr...

Mahmuz Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kovboy botunda mahmuz Çizmenin ya da potinin topuğu arkasına takılan ve binek hayvanını dürtüp hızlandırmaya yarayan gerisinde düz ya...

Namahrem nedir ne demektir? Anlamı

Namahrem Evlenmelerine dinen ve kanunen izin verilebilen, yani aralarında evlenmeye engel olacak kadar akrabalık bulunmayan kadın ve erkeği...

Kal nedir ne demektir? Anlamı

Bir alaşımda ki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi: Bu atölyelerde, altının içindeki yabanc...

Lavaj nedir ne demektir? Anlamı

Bir işlemden sonra metal yüzeyleri su ile yıkama. (tıp) Bir organı sondayla yıkama işi: Fokal enfeksiyon odağı olan bu kitlenin tamamen u...

Lam ve Lamel Nedir Ne Demektir?

Lam ve lamel camları Lam, mikroskop altında incelenecek maddelerin, üzerine konulduğu ya da yayıldığı, dar ve uzun, yassı cam parçası....

Vaşak nedir? Kısaca özellikleri

Vaşak (Avrasya vaşağı) Vaşak, kedigillerden, yaklaşık 1 m uzunluğunda, sivri kulaklı, dişleri ve tırnakları keskin, tüyleri kül rengi ...