Vekaletname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Noter onaylı gerçek bir vekaletname örneği
Vekaletname örneği
Vekaletname, birinin kendi yerine işini görmesi için birisini vekil tayin ettiğini gösteren noterce onaylanmış belgedir. Genel Vekaletname; vekalet verenin, vekile bütün hukuki işlemleri kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir. Özel vekaletname ise vekalet verenin, vekile belli bir veya birkaç hukuki işlemi kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir (Prof. Dr. T. Akıntürk).
( 0 soru/yorum )