Vekaletname nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: 1.9.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 2
Noter onaylı gerçek bir vekaletname örneği
Vekaletname örneği
Vekaletname, birinin kendi yerine işini görmesi için birisini vekil tayin ettiğini gösteren noterce onaylanmış belgedir. Genel Vekaletname; vekalet verenin, vekile bütün hukuki işlemleri kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir. Özel vekaletname ise vekalet verenin, vekile belli bir veya birkaç hukuki işlemi kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir (Prof. Dr. T. Akıntürk).
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
fiyatı nedir nöterden çıkarmak ne kadardır
28/8/13 01:16
Anonim:
Noterler onayladıkları vekalet işlemi için 2013 yılında 45-75 TL arası ücret talep etmektedirler. Ancak bu verilecek vekalete göre değişiklik gösterebilir.
28/8/13 02:42