oklava:

Oklava nedir? Oklava yutmuş gibi ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Ahşap oklava ve oklavaç
Oklava ve oklavaç
Hamur açmakta kullanılan ağaç malzemeden yapılan silindir biçiminde uzunca değnek, sopa. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. (Atasözü)


  • Oklava yutmuş gibi: (deyiminin anlamı) Dimdik duran kimse. Kır at, sal döşemede ilerlerken, takur tukur ayak sesleri orkestra ritmi gibi tempo tuttukça, Bedir Ağa atının üstünde keyiflenerek oklava yutmuş gibi duruyordu. (İlgili cümle kaynağı: S. Dündar)