adab-ı erkan:

Adab-ı erkan nedir? Adap erkan ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Adab-ı erkan (veya adab-u erkan) bir topluluk ya da kuruluş içinde alışılmış, gelenekleşmiş tutum ve davranışların tümü demektir. Demek ki adabı erkanı biliyordu. Evvela kadı konuşsun diye bekliyordu... (örnek cümle)


  • Adap erkan:
    1. (halk dilinde) Yol, yordam, yöntem, usul. Zira istemenin, talep etmenin bir adabı ve erkanı vardır. Öğrenci ne kadar bu adap ve erkana uyarsa, istediği şeye, yani ilme o kadar rahat ve kolay ulaşmanın yollarını açmış olacaktır.
    2. (tasavvuf) Tarikat ehlinin gözettiği ve dikkate aldığı kurallara "adap ve erkan" veya "adabı tarikat" denilmektedir.