Olta nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Olta takımı ve makinesi
Olta takımı
  1. Balık avlamakta kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, at kuyruğu kılından ya da misina gibi naylon tellerden yapılmış iplik: Oltaları atmıştık. Şimdi balıkçı durmadan konuşuyordu. (Faik)
  2. Genel anlamda bir olta takımının bütünü: Kefal oltası.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Olta bağı: (denizcilik) Düğümlenecek halat parçalarının uçları uygun uzunlukta birbiri üzerine yatırıldıktan sonra, her uca, karşısındaki halatın bedeniyle kendi bedeni üzerinde iki voltalı birer düğüm atıp karşılıklı çekip sıkıştırarak yapılan özel bir halat düğümü.
  • Olta bedeni: Olta takımının fırdöndüyle iskandil arasında yer alan ve üzerine kösteklerle iğneler ya da ucuna iskandil yerine zoka bağlanan bölümü.
  • Olta kutusu: İçine olta takımlarını koymak üzere, özel biçimde yapılmış, elle taşınabilir büyüklükte çanta.
  • Olta takımı: Kelebek mantar, olta, fırdöndü, beden, köstek, iğne, zoka, iskandil vb. balık avı aracı. Genel anlamda, olta balıkçılığı için gerekli gereçlerin bütünü.
  • Oltaya vurmak: Balık oltaya takılmak.
( 0 soru/yorum )