Nalın nedir? Nalıncı keseri gibi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Madeni tellerle süslenmiş ahşap nalın veya takunya
Nalın (takunya)
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde giyilen, üstü tasmalı, tabanı dört beş parmak yüksekliğinde ağaçtan yapılmış bir çeşit terlik. Daha alçak olan ve altı yüksekçe ökçeli ayakkabıya benzeyenine de takunya denir.


  • Nalıncı keseri: (deyiminin anlamı) Hep kendi çıkarına çalışan.
  • Nalıncı keseri gibi kendine yontmak: Hep kendi çıkarını gözeterek iş görmek.
( 0 soru/yorum )