Mahmuz Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uzun bir kovboy çizmesinin topuğu arkasındaki tırtıklı mahmuz
Kovboy botunda mahmuz
 1. Çizmenin ya da potinin topuğu arkasına takılan ve binek hayvanını dürtüp hızlandırmaya yarayan gerisinde düz ya da tırtıllı pulu bulunan demir parçası.
 2. Horozların ve birtakım başka kuşların ayakları ardında bulunan boynuzsu maddeden sivri uzantı.
 3. Savaş gemilerinde su kesimi altında, ileriye doğru uzanan omurga dirseği.
 4. Köprü ayaklarında suyun geldiği ve gittiği yanlara doğru yapılan eşeksırtı duvar.
 5. Arıcılıkta, kovanların çerçevelerine peteği tutturmak için kullanılan maden tekerlekçik.
 6. Dövüştürülecek horozların mahmuzlarına takılan keskin ve sivri çelik parçası.
 7. (teknik) Kütlesel bir parça üzerinde çıkıntı yapan ve lüle, kama görevi gören, genellikle silindir biçiminde küçük parça.
 8. Başakta kalan çavdar tanelerine verilen ad.


 • Mahmuz damarı: Beygirin kaburgaları üzerinde bulunan yüzeysel damar.
 • Mahmuz kayışı: Mahmuzu, çizme ya da potine tutturmaya yarayan meşin kayış.
 • Mahmuzlu camgöz: (zooloji) Köpek balıklarından, eti yenen, uzunluğu 1,5 m her iki yılda bir 6-12 yavru doğuran; Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de sürüler halinde yaşayan bir balık türü.
( 0 soru/yorum )