Olefin nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Olefin, etilen, bütilen, propilen gibi yapısına başka bir öğe ya da kök sokulabilen, doymamış hidrokarbonların genel adıdır. CnH2n formülü ile gösterilir. Alken olarak da adlandırılan olefin, hidrojen ve bir çift bağ ile bağlantılı bir veya daha fazla karbon atomu çiftini içeren karbondan oluşur. Olefinler, doymamış hidrokarbonlara (sadece hidrojen ve karbon ve en az bir çift veya üçlü bağ içeren bileşikler) örnektir.
( 0 soru/yorum )