Oh nedir? Oh olsun ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sevinç ya da hoşnutluk anlatır: Oh, ne güzel bir hava! (örnek cümle)


Oh sözcüğü ile ilgili deyimler


İçinde "oh" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Oh be!: (deyiminin anlamı) Rahatlama belirtir: Oh be, bitti artık!
  • Oh çekmek: "Oh olsun!" demek.
  • Oh demek: Rahata ermek, rahat bir soluk almak ya da rahata kavuşmak: Adamcağız bir gün bile oh diyemedi.
  • Oh olsun (demek): Başkasını üzen bir duruma sevindiğini belli etmek: Oh olsun, ben sana dememiş miydim!
( 0 soru/yorum )