Egzoz nedir ne demektir? Anlamı

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazı ve bu gazın boşaltılmasını sağlarken sesin ve zehirli gazların büyük bir kısmını filtreleyen s...

Elif nedir ne demektir? Anlamı

Arapça Elif Harfi Elif Arap alfabesinin ilk harfinin adı. Allah (c.c.) adının birinci harfi olduğundan biz Müslümanlarca kutsaldır. Yu...

Efkar nedir ne demektir? Anlamı

Düşünceler, fikirler. Otobüs hareket edip güne karanlık düştüğünde,karanlığın sihirli kutucuğunda gizlenen hayal ve efkar, ağzını açıp kutu...

Efektif nedir ne demektir? Anlamı

Efektif Banknot (kağıt para) şeklindeki bütün yabancı paralara efektif denmektedir. Bir çeşit dövizdir. Döviz ise efektifi de içine a...

Düzlem nedir ne demektir? Anlamı

Üzerinde girinti ve çıkıntı (veya yükselti ve çukur) olmayan, düz, yassı. Sadece eni ve boyu olup kalınlığı veya yüksekliği olmayan (i...

Düzgü nedir ne demektir? Anlamı

Düzgü, yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm. (felsefe) Kural olabilecek ilke ya da ...

Düpedüz ne demektir? Anlamı

Başka bir amaç gütmeden, açıktan açığa, açıkçası, gerçekten, alenen. Oysa Allah, onların düpedüz yalan söylediklerini elbette biliyor. (Tev...

Düopol nedir ne demektir? Anlamı

Düopol (iktisat) piyasada bir malın yalnızca iki satıcısının bulunması ya da piyasanın iki satıcı tarafından paylaşılmış olması durumu. P...