Efkar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Düşünceler, fikirler. Otobüs hareket edip güne karanlık düştüğünde,karanlığın sihirli kutucuğunda gizlenen hayal ve efkar, ağzını açıp kutucuğun, akıl ve kalbine çoktan sinmişti. (E. A. Ergat)
  2. Tasa, kaygı. Efkarlıyım bu gece.


  • Efkar dağıtmak: (deyiminin anlamı) Düşünceyi, kaygıyı, kederi, üzüntüyü ortadan kaldırmak, neşelenmek.
  • Efkar basmak: Tasalanmak, kaygılanmak, kederlenmek.
  • Efkar-ı Umumiye: Halkın fikirleri. Galiba yeryüzü, menfaatleri için dini alet ederek efkar-ı umumiyeyi aldatmak isteyenlerden kurtulamayacak. (İlgili cümle kaynağı: S. Albayrak)
( 0 soru/yorum )