Düz yazı nedir? Düzyazı şiir ne demektir? Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Düz yazı (edebiyat) düşünceleri, duyguları, gözlemleri, izlenimleri, olayları dil kurallarına uygun olarak anlatan, ölçü, uyak gibi ilkeleri bulunmayan yazı türüdür.

Düzyazı şiir ise ölçü ve uyak örgüsünde bağlı olmadan düzyazı biçiminde yazılmış şiirdir.

Düz yazı şiirine örnek


KIŞ
Yine kış,
Yine şems-i mesâda (akşam güneşi), ah o bakış,
Yine yollarda serseri dolaşan
Âşiyânsız tuyur-ı pür-nâliş (inleyen yuvasız kuşlar) Tehi kalan ovalar
Sükût eder sanılır mevsimin gumûmuyla
Harab olan sarı yollarda kalmamış ne gelen,
Ne giden,
Şimdi yalnız kavafil-i evrâk (yaprak yığını)
Mütemadî sürüklenir bir uzak
Ufk-ı pür-ıztırab u nermide. Yine kış, yine kış
Bütün emelleri bir ağlayan duman sarmış (Ahmet Hâşim)
( 1 soru-yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
selaM
18/11/18 18:16