Falan nedir ne demektir? İlgili sözler ve anlamları


 1. zamir Söylenmesi istenilmeyen ya da gerekli görülmeyen bir özel ad yerine kullanılan kelime, filan. Falan geldi, filan gitti diye anlatıp durdu. Ben falan oğlu filanım diye yazın.
 2. sıfat Tarih, yer, kişi, zaman ve benzer sözcüklerle yapılan sıfat tamlamalarında tekrarlanmak istenmeyen sözlerin önüne gelerek genel olarak anlatan sözcük. Falan tarihte, falan kişi ölmüş.
 3. isim Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek "ve benzerleri" anlamında kullanılan bir söz. Anahtarını falan aldın mı? Pencereyi falan kapattın mı?


 • Falan festekiz: Falanın üçüncü anlamında, ancak hafifsenen şeyler için kullanılır, eş anlamı falan filan. Unutmuş, yok bilmem görmemiş falan festekiz gibi masallar anlatmaya başladı.
 • Falan feşmekan: → Falan festekiz. (...) arkamda kimim var kim ağlaya kim sora kim araya, falan fıstık oğlu falan feşmekân (İlgili cümle kaynağı: Sinan Yıllığı).
 • Falan fıstık: → Falan filan. Yok, toprak anaymış, yok toprağa kök salmakmış, falan fıstık, bir sürü ipe sapa gelmez lakırdı (N. Yeğinobalı).
 • Falan filan: Çok önem verilmeyen, hafifsenen kimse ya da şey.
 • Falanca (filanca): Falan sözcüğünün birinci ve ikinci anlamlarıyla eş anlamlı olarak kullanılır. Falanca uğradı, seni sordu.

Terminoloji nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Tıbbi terminoloji
 1. Bir sanat, bir bilim veya bir teknik alanında kullanılan, sadece o alana özgü özel sözcük ve ifadelerin tümü.
  Tıbbi terminoloji; insan anatomisini, fizyolojisini (organları, sistemleri ve işlevlerini), vücut bölgelerini, hastalıkları, klinik uygulamalar ile birlikte tanısal görüntüleme ve laboratuvar testlerini, ameliyatları ve tanıları açıklayan terimlerden oluşur.
 2. Bir dilde kullanılan bütün terimleri yada bir bilim, sanat dalındaki kelimeleri inceleyen (toplayan ve yeni terimler oluşturan) bilgi alanı, terim bilimi.
  Bilim eserlerinin çoğalması da sadece her alanda bilim adamlarının çokluğuyla değil; oturmuş, tutarlı ve yoruma kapalı terminoloji sözlüklerinin varlığına da bağlıdır. (İ. Sarı)

Terminal nedir ne demektir? Anlamı


Atatürk Hava alanı iç ve dış hatlar terminalleri
Atatürk Havalimanı
İç ve Dış Hatlar
Terminalleri
 1. Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer. Terminal bir otogarın veya hava limanının tamamı olabileceği gibi büyük otogar ve hava limanlarının sadece bir bölümü de olabilir.
  Atatürk Havaalanı'nın dış hatlar gidiş terminalinde, bilet bagaj işlem saatini bekleyen her yolcu gibi, oturduğum kafede zaman öldürüyordum. (S. Cem)
 2. İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yer.
  Yolcu terminali, yük terminali vb.
 3. (bilişim) Bir veri iletişim ağında veri giriş çıkışını sağlayan birimlerden her biri.
  Ana bilgisayar kendine bağlanan her terminal için kendi hafızasından otomatik olarak belli bir bölümünü ona ayırır ve terminalin her şeyini kontrol eder... (A. Türkgücü)
 4. Bir boru hattının son ucunda bulunan petrol depoları bütünü.
  Ceyhan terminaline ulaşan petrol gemilere yüklenmektedir. (Y. Acer)
 5. (tıp) Ölümle sonuçlanan, ölümcül hastalığın son aşaması.
  Terminal dönem, yaşamın son günlerini kapsayan süreçtir.
 6. (tıp) Uç, ucunda, son, sona ait.
 7. (botanik) Bir dalın ucunda veya kökün sonunda büyüyen, tomurcuklanma veya çiçeklenme.
 8. Bir şeyin ucunda yer alan veya uçları oluşturan.
 9. Bir serinin, sıranın veya benzerinin sonunda meydana gelen, sonunu oluşturan.
  Dönem sonu vb.

Termik nedir ne demektir? Anlamı


Termik santral
Kömürle elektrik üreten bir
termik santral
 1. Isı, sıcaklık, ısının üretilmesi, iletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili, ısıl. Termik santral vb.
 2. Sıcaklık değişimiyle çalışan (cihaz). Termik ampermetre, termik sigorta vb.

Termal nedir ne demektir? Anlamı


Kışın karların arasında bir termal sıcak su kaynağı
Termal su kaynağı
 1. Yerden sıcak olarak çıkan kaplıca ve ılıca sularının niteliği (sıcak olma durumu).
  Pamukkale ve çevre bölgelerde sıcaklıkları 35 - 100 °C arasında değişen 17 termal su kaynağı bulunmaktadır. (M. Yavuz)
 2. Bu şekilde çıkan sıcak kaplıca suyu bulunan ve bu sudan yararlanma olanağı veren tesis, kuruluş veya yer.
  İnsanların tarihin ilk çağlardan beri sağlık amacıyla özellikle termal suların bulundukları yerlere gittikleri bilinmektedir. (F. Maviş)
 3. (fizik) Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısısal.
  Suyun termal kapasitesinin diğer sıvılara göre çok yüksek olması, denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğumalarını sağlar. (M. Uğrayoğlu)

Terek nedir ne demektir? Anlamı


Eskiden odaların duvarlarına boy yetişebilecek yükseklikte (genellikle ev yapılırken) yapılan uzun raflara verilen ad. Terek kabın kaşığın günlük erzağın konulduğu raftır aynı zamanda. Önü kapalı olunca dolap açık olunca da oflan veya terek olarak bilinir (Yaşar Kalafat). Mutfaktaki rafları önce temizledim, bu oldukça çok vaktimi aldı ve bunun için kızdım terek denen bu şeye. Her terek için kırmızı beyazlı eski sofra bezinden kare peçeteler kesip, peçetelerin bir kenarlarını da fistodan danteller geçirdim, sarkan köşelerine. (Fatma Çetin Kabadayı)

Terazi nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları


Eşit kollu terazi
Terazi
 1. Ağırlıkları bilinmeyen şeylerin ağırlıklarını, ağırlıkları bilinen ağırlıklarla karşılaştırarak ölçmeye yarayan, bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı.
  Terazinin başında bir çocuğa pirinç tartıyordu. (S. Kocagöz)
 2. Herhangi bir ağırlık kullanmadan ağırlık ölçmeye yarayan elektronik tartı cihazı.
 3. İp cambazlarının dengeyi sağlamak için ellerinde tuttukları uzun sırık.
  Çünkü, Allah esirgesin bir kaza olursa cambazlar, terazileri ve arabaları halkın kafasına kucağına düşecekler. (R. N. Güntekin)
 4. (spor) Vücudun, asılarak yada dayanarak yere paralel bulunduğu denge turuşu.
 5. (gökbilimi) Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.
 6. (mecazi) Eşitlik.

Granit nedir ne demektir? Kısaca özellikleri


Üzerinde granit yazılı açık pembe renkli granit taş levha
Granit taş levha
Granitler, sert, kristal yapılı, bileşimlerinde kuvars, plajiyoklaz, ortoklaz ve mafik mineraller içeren plütonik (derin) kayaç gruplarıdır ve yeryüzünde özellikle de dağlık alanlarda çok yaygın olarak bulunurlar. Kayaç olarak kimyasal bileşiminde % 66'dan fazla silikondioksit (silika), buna bağlı olarakta, önemli oranda kuvars (% 20 - 40) içermektedir. Bu gruba giren kayaçlar silis ve alkalilerce (feldispatlar) zengin; kalsiyum, demir ve magnezyumca fakir, magmatik kökenli kayaçlardır.

Asidik karakterli lavların oluşturduğu bir iç püskürük kayaç olduğu için asitlere karşı dayanıklı bir kayaç karakteristiğine sahiptir. Yerkabuğu içinde çeşitli tiplerdeki domlar, intrüzyonlar, filon, dayk ve apofizlerle, yer altında büyük bir yayılım gösterip, kilometrelerce derinlere kadar inebilen batolitler şeklinde bulunur.

Teras nedir? Teraslama ne demektir? Anlamı


Bina terası
 1. Teras, bir binanın en üst katının üstünde yer alan, çevresi ve üstünün bir kısmı açık olan yerdir. Taraça olarak ta bilinen teraslar genellikle ikamet etmek için yapılmazlar. Teraslar, küçük çapta bahçecilik yapmak, güvercin yetiştirmek, sebze yada çamaşır kurutmak için kullanılır. Özellikle peyzaj mimarisinden faydalanılarak tasarlanan teraslar açık havada zaman geçirmek için mükemmel bir yer olabilmektedir.
 2. (coğrafya) Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, seki.
 3. (tarih) Meyilli arazilerde, toprak ve suyu satıh üzerinde tutmak, fazla yağmur suyunu yavaş bir şekilde tahliye etmek dolayısıyla erozyonu engellemek için araziye yatay olarak belirli aralıklarla yapılan basamak şeklindeki kanallar. Teraslama olarak bilinen bu yöntem toprağı koruma konusunda çok etkin bir yöntemdir.