Tolerans nedir ne demektir? Anlamı


 1. Kabul etmese bile her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumu, hoşgörü, müsamaha. Birlikte yaşamanın ilmi gereği ve pratik uygulamasının temeli toleranstır, hoşgörüdür. (İlgili cümle kaynağı: Ş. Ercebeci)
 2. (teknik) İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
 3. (teknik) Teknik resim üstündeki boyutun uygulamada ne kadar farklı yapılabileceğini gösteren sayı, hata payı. Bazı parçaların çok hassas bir şekilde işlenmesine de gerek yoktur. Belirli bir hata payı ile parçaların ölçülerindeki sapma kabul edilebilir. Kabul edilen ve standartlarda belirlenen bu hata payına tolerans denilir.
 4. (tıp) Yüksek dozda verilen herhangi bir ilaca karşı vücudun gösterdiği dayanma gücü.
 5. (tıp) Sürekli aynı dozun kullanılması sonucu bir ilacın etkilerinin giderek azalması durumu.

Topaç nedir ne demektir? Anlamı


Dönen ahşap topaç
Dönmekte olan bir topaç
 1. Çevresine iplik sarılıp birden çekildiğinde sivri ucu üzerinde uzun süre devrilmeden dönen koni biçiminde oyuncak. Topaç, ahşaptan yapılmış bir küçük oyuncaktır. Topaca, "kaytan" adı verilen bir ip sarılır sıkıca. Sonra topaç ileri doğru fırlatılarak ip hızla giriye doğru çekilir. Bu hızla topaç ekseni çevresinde döner. Topaç dönerken üzerindeki renkler ve desenler birbirlerine karışır ve göze renkli, güzel görüntüler çarpar. (U. Mumcu)
 2. Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan bir tür ağaç tıkaç.
 3. Kayık küreğinin toparlakça yeri.
 4. Toparlak sepet veya küçük küfe.
 5. Seramik yapımında, kullanılmadan önce yoğurulup dövülen ve birçok parçaya ayrılan, iri silindir ya da dikdörtgen prizma biçiminde hamur kütlesi.

Toktağan nedir ne demektir? Anlamı


 1. Sürme, devam etme, daimi, kalıcı.
 2. Uzun süre kalan. Burada Adalar'a doğru atılan toktağan bir bakışla da gezi son bulur. (İlgili cümle kaynağı: Türk Dili 33. Cilt)


 • Toktağan ırmak: (coğrafya) Hiç kurumadan akan ırmak, kaynak.
 • Toktağan karlar: Belli bir yörede yaz kış hiç erimeden kalan karlar. Oradan dorukları ak, toktağan karlarla kaplı bir sıra dağlar denizine uzun uzun baktık. (M. İ. Erdost)

Top nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Olduğu yerde dönen siyah beyaz renkli klasik futbol topu
Futbol topu
 1. Oyun için kullanılan, ağırlığı, yapısı ve zıplama niteliği kullanıldığı spor dalına göre değişen genellikle kauçuktan yapılan yuvarlak nesne.
 2. Bazı alet ve aygıtlarda bulunan toparlağımsı parça. Kantarın topu.
 3. (askeri terim) Gülle ya da şarapnel atan büyük ve ateşli silah.
 4. Kumaş, kağıt gibi şeylerin belli miktarda ve yuvarlanarak sarılmış bağı. Bir top keten, bir top ipekli.
 5. Birçok şeylerin hepsi. Topu birden gitti.
 6. Yuvarlak biçimde olan. Top sakal.
 7. Balede dansçının art arda sıçramalarla havaya yükseldikten sonra yere düşmesinin ardından daha yükseğe fırlayarak yaptığı hareket.
 8. Savaş gemilerinde üstten aşağı doğru dördüncü kat güverte.

Toksin nedir? Toksik ne demektir? Kısaca anlamı


Toksik uyarı tabelası
Toksin, genel anlamda bir organizmaya zarar veren kimyasal bir madde demektir. Toksinler, bir hücreye negatif şekilde müdahale eden bir iyon veya atom kadar basit olabilirken, yılan zehrinde bulunan proteinler gibi kompleks moleküler yapılarda da olabilirler. Başlıca bakteri ve küf gibi mikroorganizmalarla hayvan ve bitki metabolizmalarının bir ürünü olarak oluşan ve başka organizmalar için değişik derecelerde zehirli olan maddelerdir.

Toksik ise özellikle ölüme veya ciddi zararlara neden olabilen zehirli madde yani toksin içeren (madde) demektir.

Tokmak nedir ne demektir? Anlamı


Ahşap veya ağaç tokmak
Ahşap tokmak
Ağzında demir bir halka olan aslan başlı kapı tokmağı
Kapı tokmağı
 1. Bir şeyleri çakmak veya yerine oturtmak için kullanılan sert ağaçtan veya plastikten yapılmış iri ve büyük çekiç.
  Tokmakla bostanın aşağısına gidip kazıkları derenin iki yanına çaktım. (M. Uçan)
 2. Kapıya asılan ve vurarak kapı çalmaya yarayan, genellikle demirden bir halkası olan türlü biçimlerde metal aksam.
  Heybesini kapının kenarına koydu, kendisine biraz çeki düzen verdi, sonra kapının büyük tokmağını çaldı. (İlgili cümle kaynağı: İ. Atmaca)
 3. Dibeğin ağaçtan yapılmış, tahıl vb. dövüp ezmeye yarayan eli.
 4. Toprakları ezip sıkıştırmaya yarayan, düşey saylı, ağaç ya da madenden yapılmış aygıt.
 5. (folk.) Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç.
  Tokmaklar davula vurdukça, zurnalar tarihin ötesinden güreş harmanına; perdahlar, kündeler, sırtı yere gelmeyen pehlivanlar getirir. (H. Mahir)
 6. (teknik) Dönme hareketi yapan bir mil üzerine tutturulmuş kamla hareket ettirilen ve toz haline getirilmek istenen maddeleri ezmeye yarayan, ağırlıklı bir kütle takılmış büyük çaplı düşey madeni çubuk.

Tokat nedir ne demektir? Anlamı


Bir yeniçerinin attığı güçlü bir Osmanlı tokadı
Osmanlı tokadı
 1. İnsanın yanağına el içiyle ses çıkaracak şekilde yapılan vuruş.
  Sağlam bir tokat geçirdi Özgür'ün sağ yanağına. Özgür sola düşen başını gülerek kaldırdı. (B. Yılmaz)
 2. (argo) Dolandırma, çarpma.
 3. Köylerde, hayvan sürülerini geceletmek için kullanılan, etrafı tepelerle çevrili çukurca yer, üzeri açık hayvan ağılı.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Tokat aşk etmek (eylemek): Hızla tokat vurmak.
  Tokat denince ilk akla gelen Osmanlı Tokadı'dır... Aşk edilen bir adet Osmanlı tokadının neye mâl olacağı hatırlatılır bu tokatla. (S. Ustaosmanoğlu)
 • Tokat atmak (patlatmak): El içiyle vurmak.
  Çok öfkelenmiş ve bir tokat atmıştı gazeteyi yırtan arkadaşa. (İlgili cümle kaynağı: A. Karataş)
 • Tokat yemek: 1. (Kendine) Tokat vurulmak. 2. Yenilgiye uğramak. 3. (argo) Dolandırılmak.

Tokaç nedir? Tokaçlamak ne demektir? Anlamı


Ahşap tokaç ya da saplı çamaşır dövme tokmağı
Tokaç
 1. El ile çamaşır yıkarken ıslak çamaşırları dövmekte kullanılan tahtadan yapılmış yassıca tokmak.
  Çamaşırları temizlemek için ya sabun ya da kül kullanılırdı. Islatılan esvap (giysi) üzerine önce sabun iyice sürülür, sonra tokaçla dövülür, sonra da elle sıkılırdı. (İlgili cümle kaynağı: E. Özbay)
 2. Kurşun borunun ağzını genişletmekte kullanılan, topaç biçimli ağaç tıkaç.
 3. (spor) Raket.

Tiryaki nedir ne demektir? Anlamı


Elindeki çay bardağından yudum yudum Türk çayı içen çay tiryakisi teyze
Çay tiryakisi teyze
 1. Tütün, çay, kahve gibi keyif veren maddelere alışmış olan bunları devamlı içen ve yokluğunda bunları arayan kimse.
  "Benim askerim için çay cephaneden daha önemlidir." (İngiliz Eski Başbakanı Winston Churchill)
 2. (mecazi) Bir şeye çok alışmış, vazgeçemeyen.
  İnsan üst üste iki güzel film gördü mü sinema tiryakisi kesiliyor. Haklı olarak sinemadan çok ama çok şeyler bekliyor. Fakat nerede!.. (İlgili cümle kaynağı: B. R. Eyüboğlu)


 • Tiryaki faruki: Eskiden, bütün zehirlerin etkilerini yok ettiğine inanılan simgesel bir panzehir.
 • (Bir şeyin) Tiryakisi olmak: Bir şeye çok düşkün olmak.
  Tam bir edebiyat ve okuma tiryakisi oldu. Bütün gazeteleri okuyor ve şiirler yazıyordu. (A. Birinci)