Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Hassiyum elementi simgesi Hs
Hassiyum elementi
(illüstrasyondur)
Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1984'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Hassiyum, bir doğrusal hızlandırıcıda, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁵⁸Demir iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 2 milisaniye yarı ömürlü bir ²⁶⁵Hassiyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Kopernikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Kopernikyum elementi simgesi Cn
Kopernikyum elementi
(illüstrasyondur)
Kopernikyum, simgesi Cn, atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 2B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. S. Hofmann ve arkadaşları tarafından 1996 da Heavy Ion Research Laboratory/Almanya da keşfedilmiştir.

Kopernikyum, bir ağır iyon doğrusal hızlandırıcısında, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁷⁰Çinko iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama yaklaşık 0.24 milisaniye yarı ömürlü bir ²⁷⁷Kopernikyum atomu üretmiştir.

Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Livermoryum elementi simgesi Lv
Livermoryum elementi
(illüstrasyondur)
Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen ve polonyuma benzer bazı özellikleriyle metal olduğu varsayılan, süper-ağır, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2000 yılında Rusya'da keşfedilmiştir.

Livermoryum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcı da ²⁴⁸Küriyum atomlarının ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 0.6 milisaniyelik yarı ömrü olan bir ²⁹²Livermoryum atomuyla birlikte dört de serbest nötron üretmiştir.

Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Meitneriyum elementi simgesi Mt
Meitneriyum elementi
(illüstrasyon)
Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süper-ağır radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1982'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Meitneriyum, doğrusal hızlandırıcı olarak bilinen bir makinede ²⁰⁹Bizmut atomlarının, ⁵⁸Demir iyonları ile bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 3.8 milisaniye yarı ömürlü ²⁶⁶Meitneriyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Mendelevyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Mendelevyum elementi simgesi Md
Mendelevyum elementi
(illüstrasyondur)
Mendelevyum, simgesi Md, atom numarası 101, atom ağırlığı 258 olan, yapay olarak üretilen radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, B. G. Harvey, G. R. Choppin tarafından 1955'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Mendelevyum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda ²⁵³Einsteinyum atomlarının helyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 77 dakika yarı ömürlü olan bir ²⁵⁶Mendelevyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Moskovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Moskovyum elementi simgesi Mc
Moskovyum elementi
(illüstrasyondur)
Moskovyum, simgesi Mc, atom numarası 115, atom ağırlığı 289 olan yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 5A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2003'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Moskovyum siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda ²⁴³Amerikyum atomlarının ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, bir ²⁸⁷Moskovyum atomuyla üç ²⁸⁸Moskovyum atomu üretmiştir ve atomlar hızla bozunarak başka elementlere dönüşmüştür.

Nihonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Nihonyum elementi simgesi Nh
Nihonyum elementi
(illüstrasyon)
Nihonyum, simgesi Nh, atom numarası 113, atom ağırlığı 286 olan yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda 7. periyotta bulunur. K. Morita ve arkadaşları tarafından 2004 de Japonya'da keşfedilmiştir ve Asya kıtasında sentezlenen ilk elementtir.

Nihonyum, ²⁰⁹Bizmut atomlarının ışık hızının yüzde 10'una kadar hızlandırılmış ⁷⁰Çinko iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Nihonyumun en kararlı izotopu olan ²⁸⁶Nihonyum, yaklaşık 20 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla ²⁸²Röntgenyuma dönüşür.

Nobelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Nobelyum elementi simgesi No
Nobelyum elementi
(illüstrasyondur)
Nobelyum, simgesi No, atom numarası 102, atom ağırlığı 259 olan yapay olarak olarak üretilen radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Nobel Institute for Physics tarafından 1957'de İsveç'de keşfedilmiştir.

Nobelyum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda ²⁴⁴Küriyum atomlarının ¹³Karbon iyonlarıyla bombalanmasıyla üretilmiştir. Nobelyumun en kararlı izotopu olan ²⁵⁹Nobelyum, yaklaşık 58 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²⁵⁵Fermiyuma, kendiliğinden fisyon veya elektron yakalama yoluyla da ²⁵⁹Mendelevyuma bozunur.

Oganeson elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Oganeson (oganesson) elementi simgesi Og
Oganeson elementi
(illüstrasyondur)
Oganeson (oganesson), simgesi Og, atom numarası 118, atom ağırlığı 294 olan, yapay olarak üretilen ve gaz olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tablonun 8A grubunda 7. periyotta bulunur ve periyodik tablonun en son elementidir. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2002'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Oganeson ²⁴⁹Kaliforniyum atomlarının ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir. Yaklaşık 2300 saat süren ve toplamda 2.5 × 10¹⁹ kalsiyum iyonu ile gerçekleştirilen bombalama, üç ²⁹⁴Oganeson atomuyla birlikte üç de serbest nötron üretmiştir.