Timbal nedir ne demektir? Anlamı


Büyük ve küçük boy bakırdan yapılmış ayaklı timbal davulları yan yana
Timbal davulları
Timbal, çapı 62-80 cm arasında değişen, üzerine gerilmiş deriye tokmakla vurarak çalınan, yarım küre biçiminde, deri gerilen bölümü bakır metali veya alaşımından yapılmış olan bir davul çalgısıdır. Timbal'in geçmişi çok eskidir ve müzikte en güç tartım biçimlerini yapabilir. Ordularda uzun süre kullanılmış, batıya geçtikten sonra da ilk kez 1760'da Manheim senfoni orkestrasında kullanılmıştır.

Tilt nedir? Tilt olmak ne demektir? Anlamı


Gerçek bir tilt veya pinball oyun makinesinde oyun oynayan bir adam
Tilt (pinball) oyun makinesi
 1. Birtakım elektrik düğmeleriyle komuta edilen çubukların metal bilyeleri futbol topu gibi savurması ve bilyelerin değdikleri yüzeylerde ve girdikleri deliklerde belli sayıların kazanılmasına dayanan jetonla çalışan oyun makinesi, pinball. Makinenin kural dışı olarak elle sarsılması (yani tilt edilmesi) durumunda "TİLT" lambasının yanıp oynama hakkının yitirilmesinden ötürü bu adla da anılır.
 2. (sinema ve TV) Kameranın düşey ekseni üzerinde aşağıya ya da yukarıya hareket ettirilmesi. → çevrinme.


 • Tilt olmak: Sinirlenmek, öfkelenmek. Cenk tilt oluyordu bu işe... Hatta ilaveten pek çok başka şeye de sinir oluyordu. (İlgili cümle kaynağı: F. Önal)

Tikel nedir ne demektir? Anlamı


 1. Bir bütünün bir tek parçasıyla ilgili olan, kısmi. Tümel, tikellerden oluşur.
 2. Bir türün bütün bireylerine değil de, bir ya da birkaç bireyine ilişkin olan, bir tümün bir parçasıyla ilgili olan, cüzi. İnsan, doğuştan, varlığıyla tikel bir kişiliğe sahiptir. (İlgili cümle kaynağı: V. Timuroğlu)

Tikel sözcüklerinden oluşan tümel kelimesi
Bir tümel tek tek tikellerden oluşur

 • Tikel kavram: (felsefe) Kapsamına aldığı nesnelerin tümünü değil de bazılarını gösteren kavram. Örneğin: Bazı insanlar, bazı aslanlar gibi...
 • Tikel önerme: (mantık) Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değilde bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Mantıkta "bazı nesneler" deyimine tikel niceleyici, bunla kurulmuş olan önermeye de tikel önerme denir. Örneğin: Bazı insanlar müzikçidir.

Tik nedir ne demektir? Anlamı


Tek ve çift göz kırpma tiki olan yaşlı bir adam
Gözlerde tik
 1. Alışkanlık haline gelerek sık sık tekrarlanan gülünç veya sıkıcı söz, el, kol, yüz hareketi veya başka bir davranış biçimi. Gözlerinde, çocukluktan kalan kırpma tiki vardı. (İlgili cümle kaynağı: P. Ülgen)
 2. (tıp) Göz kırpma, göz ve kenarlarında seğirme, omuz oynatma gibi bir ya da birkaç kasın irade dışı kasılmasıyla oluşan hareket. Tikler genellikle çocukluk çağında başlayıp çoğunlukla hayat boyu devam ederler. Göz, yüz, ağız kaslarında olmakla birlikte boyun, omuz veya başka vücut adalelerini de kapsayabilen irade dışı gerçekleşen amaçsız hareketlerdir. Tiklerin en çok görülenleri göz kırpma, öksürme, omuz silkmedir. Sesle yapılan tiklerin başlıcaları ise boğaz temizleme, hırıldama ve burun çekmedir. (Dinçmen)

Ti nedir? Tiye almak ne demektir? Anlamı


 1. (askeri terim) "Askeri bir törende, törenin başladığını bildirmek için boruyla verilen işaret" anlamında kullanılan ti işareti deyiminde geçer. Kapıya yaklaştıklarında muhafız alayının merasim kıtası 'Ti' borusu eşliğinde 'hazır ol'a geçip, selam durdu. (E. Akay)
 2. (kimya) Titan elementinin simgesi (Ti).


 • Tiye almak: (argo) Biriyle alay etmek, eğlenmek. En sonunda da Ergun'u hayatının fırsatını tepmekle suçluyor ve salaklığını tiye alıyordu. (İlgili cümle kaynağı: E. Bitiren)

Deve kuşu nedir? Kısaca özellikleri


Koşan erkek ve dişi deve kuşları
Erkek (siyah) ve dişi deve kuşları
Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen pek iri bir kuş, Afrika deve kuşu. Deve kuşunun Amerika ve Avustralya'da da bulunan çeşitli türleri vardır. Doğal olarak Afrika'da (ve ayrıca Orta Doğu'da) bulunan deve kuşları; etleri, derileri ve tüyleri için tüm Dünya'da yetiştirilirler.

Deve kuşu, genellikle 2 metreden daha uzun boyuyla Dünyanın en büyük kuşudur. Aynı zamanda tehlike anında karada kısa süreliğine çıkabildikleri 80 km/s'lik hızlarla da Dünya'nın en hızlı kuşlarıdır. Ancak uçmaya elverişli olmayan kısa kanatları ve 100 kg'dan fazla ağırlıklarıyla uçamayan bir kuş türüdür. Ayrıca Dünya'nın en büyük yumurtası olan deve kuşu yumurtaları da yaklaşık olarak 15 cm uzunlukta, 12,5 cm çapta, 1,35 kg ağırlıktadır. Kabaca 1 deve kuşu yumurtasının 24 tavuk yumurtasına eşit olduğu kabul edilir. 

Tilki nedir? Kısaca özellikleri


Kar üzerinde yürüyen bir tilki
Tilki
Tilki, köpekgiller familyasından dar, uzun ve kalkık burunlu, sivri ve üçgen kulaklı, uzun ve gür kuyruklu memeli bir hayvandır. Dünya genelinde yaklaşık 12 türü vardır ve en bilineni kızıl tilkidir.

Yabani tilkiler 6-7 yıl boyunca yaşarlar, ancak bazı evcilleştirilmiş tilkilerin 13 yaşından büyük olduğu bilinmektedir. Renkleri kahverengi, siyah ve kızıl olabilir. Genellikle uzun tüylü kuyrukları beyaz tüylerle sonlanır; bağırları beyaz ve kulak arkaları siyahtır. Boyları 40 - 80 cm (kuyrukla birlikte 1 m), ağırlıkları 5 - 11 kg arasında değişir. Çevik ve hızlıdırlar ve 50 km/s'lik hızlara ulaşabilirler.

Tiftik nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Ankara tiftik keçisi
Ankara tiftik keçisi
 1. Ankara iline has olan bir keçi türü ve bu keçiden kırkılan ince, uzun, parlak, genellikle beyaz renkli ve bukleli olan tüy lifleri.
  Lüks elyaf olarak da bilinen tiftik lifi kimyasal ve yapısal özellikleriyle yün lifine benzemesine rağmen, yünden çok daha ince ve çok daha az kıvrımlı olmaları bakımından farklıdırlar. Yüne göre daha parlak ve yumuşaktırlar ve kumaşların canlı renkli, parlak ve cazip görünmelerini sağlarlar. Ayrıca tiftik, elastik, nem çeken, ısıya dayanıklı, kolayca boyanabilen ve kolay kir tutmayan bir elyaf türüdür.
 2. Bu liflerden yapılmış olan.
  Tiftik atkı, tiftik battaniye vb.
 3. İlkbaharda koyunlardan kırkılan ince ve yumuşak yün.
 4. (hekimlik) Eskiden, yaraların iyileştirilmesinde pamuk yerine kullanılan tiftik şeridi.

Tırpan nedir? Tırpanlamak ne demektir? Anlamları


Tırpan
 1. Uzunca sapının ucunda orağa benzer uzun ve eğri bir bıçak bulunan, eskiden savurarak ekin biçmekte kullanılan bir tür tarım aracı. Tırpanla ekin biçerken, sağ ayak biraz önde dimdik durulur, tırpan toprağın dört parmak üzerinden sallanırdı. Her tırpan sallayışından sonra bir adım atılırdı. Kesilen ekinler düzenli bir şekilde toprağa yatar, sonra da dirgenle toplanırdı. (Z. Temizel)
 2. (spor) Güreşte hasmı sendeletmek ve devirmek için ayak ile rakibin baldırına ya da ayak bileğine vurma, çelme vurma. Peşinden öyle bir tırpan attı ki karşısındaki güreşçinin ayakları yerden kesildi ve yere yıkıldı. (H. İ. Altınsoy)