Tersinir nedir? Tersinmez ne demektir? Kısaca anlamları


Yazılıp silinen "tersinir" kelimesi animasyonu
 1. Bir olayın ortaya çıkma koşullarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiyle herhangi bir anda yön değiştirebilen bütün kimyasal, fiziksel ve mekanik dönüşümler için kullanılır.
 2. Tam ters doğrultuda da gelişebilen ya da işleyebilen.
 3. (mecazi) İçinde, nedenle sonucun yer değiştirebileceği bir olay için kullanılır.

 • Tersinir bağıntı: (matematik) İki A ve B elemanı arasında bulunan ve yönü değiştirilebilen bağıntı.
 • Tersinir süreç: (fizik) Termodinamikte, bir durumdan ötekine gerçekleşen değişimin gerisin geri aynı koşullara dönülecek biçimde meydana gelmesi.
 • Tersinir tepkime: (kimya) İşlemden geçen sistemin, orijinal haline geri döndürülebileceği bir kimyasal reaksiyon veya bir faz değişimi gibi bir işleme ilişkin, iki yönlü (geri dönüşümlü) tepkime. Örneğin suyun buz, buzun su olması.
 • Tersinmek: 1. Geri dönmek, rücu etmek. 2. Terslik etmek.
 • Tersinmez: 1. Tersinme özelliği olmayan. Zaman tersinmezdir. Gelecek, geçmiş gibi hatırlanamamakta, geçmiş de yeniden yaşanamamaktadır. 2. (fizik) Tek yönde çalışan (mekanizma).
 • Tensinmez tepkime: (kimya) Ters tepkimeyle sınırlanmadan, maddelerden biri yok olana kadar süren tepkime. Örneğin yanma.
 • Tersinmezlik: (fizik) Ters yönde uygulanan güç ne denli büyük olursa olsun tek yönde çalışan ya da etki yapan bir mekanizmanın özelliği.

Tersane nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Bir tersanede inşası tamamlanan bir geminin suya indirilmesi
Bir tersanede gemi suya indirilmesi
Tersane, her cins ve boyda gemi ve su aracının inşası, bakım-onarımı ve tadilatı işlerinden biri veya birkaçının yapılmasına imkan sağlayacak teknik ve sosyal altyapılara sahip, en az 50 metre deniz ya da su cephesine sahip olan gemi inşa tesisidir.

Türkiye’de tersanecilik 610 yıllık bir tecrübeye sahiptir ve ilk tersane Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1390 yılında Gelibolu’da kurulmuştur. Tersaneler, askeri tersaneler ve özel tersaneler olmak üzere iki grup halinde faaliyetlerini sürdürürler. Ülkemizde özel sektöre ait 71 gemi ve yat (inşa ve bakım-onarım) tersanesi vardır ve bu tersanelerden 27 adedi İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesinde bulunur.

Ters nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Yatak ve dikey olarak ters yazılmış ters kelimesi
 1. Gerekli olan duruma karşıt, zıt.
  Kalemin ters tarafı. Ayna ters gösterir. Ayakkabılarını ters giymiş.
 2. Bir şeyin yada bir aracın işlemeyen bölümü.
  Bıçağın tersi. Baltanın tersi. Elinin tersi.
 3. Bir şeyin içe gelen bölümü, arkası.
  Ceketinin tersiyle alnındaki teri sildi. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Tanpınar)
 4. (mecazi) Uygun olmayan, uymayan, elverişsiz.
  İşi ters gidiyor. Burası bana ters geliyor.
 5. (mecazi) Gönül ve cesaret kırıcı.
  Ters muamele. Ters bir adam. Ters bir cevap.
 6. (mantık, matematik) Başka bir önermeye, teoreme veya probleme göre terimleri ters durumda olan, evrik.

Termostat nedir ne demektir? Termostat ne işe yarar?


Termostat, termostatın nasıl çalıştığını gösteren animasyon
Termostat
Bir araçta ısınan motor suyunu
soğuması için radyatöre yönlendiren
mekanik araç termostatı
Termostat, sıcaklık değişimlerinden etkilenerek mekanik bir supabı, bir elektrik anahtarını vb.'yi kendiliğinden (otomatik olarak) açıp kapatan aygıttır. Sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan veya sıcaklık belirli bir noktaya ulaştığında başka bir cihazı harekete geçiren, açan veya kapatan cihazlardır. Sıcaklığı elektronik devreler ve sensörler aracılığı ile algılayan elektronik termostatlar olduğu gibi, içinde sıcaklığa göre genleşip büzüşen yay ve mekanik aksamlar bulunan mekanik termostatlar da vardır.

Bir sistemde, termostat, sıcaklık istenen değeri aştığında veya altına düştüğünde devreye girer. Örneğin klimaların ortam belli bir dereceye kadar soğuyunca devreden çıkmasını sonrasında yeniden çalışmasını termostatlar sağlar. Yine elektrik fırınlarında, elektrik sobalarında, kombilerde, su ısıtıcılarında sıcaklık belli bir noktaya ulaştığında cihazı kapatan sıcaklık düştüğünde açan termostatlardır. Araç motorlarında motor sıcaklığı belli bir noktaya ulaştığında soğutma fanını devreye sokan ve suyu radyatöre yönlendiren yine termostat aygıtlarıdır.

Termos nedir ne demektir? Anlamı


Termos ve iç yapısı
Termos ve yapısı
Termos, yalıtım malzemesiyle kaplı bir kılıf içine yerleştirilmiş, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli bir şişeden oluşan ve içine konulan sıvının sıcaklığını yada soğukluğunu uzun süre (genellikle 8 saat) muhafaza eden bir tür kaptır.

Termoslarda ısı iletiminin önüne geçmek için iç içe geçmiş kapların arasındaki hava vakumlanır ve ısının temas yoluyla kaybı engellenmiş olur. Ayrıca ısının ışıma yoluyla  kaybının önüne geçmek içinde içteki kabın iç yüzü sırlanarak ayna özelliği kazandırılır. Bu sayede ısı ışınları devamlı olarak termos içinde yansıma yaparak hapsedilmiş olur.

Termometre nedir? Termometre ne ölçer, kısaca ne işe yarar?


Fahrenhayt ve santigrat dereceleri yükselip düşerek gösteren bir termometre animasyonu
Fahrenhayt ve santigrat
dereceleri gösteren
bir termometre
Termometre, sıcaklıkları ölçmek ve göstermek için kullanılan, derece ile ölçeklendirilmiş uzun ince bir cam tüpün altına tutturulmuş bir cam ampulden oluşan, içinde cıva veya renkli alkol gibi sıcaklık değişikliklerine genleşip yükselerek veya büzüşüp alçalarak tepki gösteren bir akışkan bulunan bir tür sıcaklık ölçüm aletidir.

Termometrelerde Celsius, Fahrenheit veya Kelvin gibi değişik ölçekler kullanılır ve iki sabit nokta arasında kalibre edilir. Bu noktalar suyun donma noktasıyla kaynama noktasıdır. Normal atmosfer basıncında bu iki nokta arasındaki mesafe Celsius termometresinde 100 eşit parçaya bölünür. Bunların her biri bir santigrat dereceyi (1 °C) gösterir.

Fahrenheit ölçeğindeyse bu iki nokta 180 eşit parçaya bölünür ve bunların her biri 1 Fahrenhayt dereceyi (1 °F) gösterir. Bu ölçümde, suyun donma ve kaynama noktası sırayla 32 °F ve 212 °F olarak belirlenir. Cıva -38.83 °C'de donduğu için daha düşük sıcaklıkların ölçümü için genellikle renkli alkolle doldurulmuştur termometreler kullanılır. Ulaşılabilecek ve ölçülebilecek en düşük sıcaklık mutlak sıfırdır ve -273,16 °C'ye eşittir. Mutlak sıfırdan başlayan bir ölçek de Kelvin ölçeğidir.

Termografi nedir ne demektir? Anlamı


Termografi, Tıpta termografik görüntüleme
Tıpta termografi
 1. Isı kullanımını içeren bir yazma veya baskı süreci: Grafik sanatlarda, yeni basılmış taze mürekkep üzerine reçine vurduktan sonra fırında pişirerek kabartma baskılar elde etme yöntemi.
 2. (fizik) Bir cismin ısı değişikliklerini, yaydığı kızılötesi ışınları yakalayarak saptama olanağı sağlayan bir tür görüntülüme yöntemi, termal görüntüleme.
 3. (tıp) Vücut dokularındaki ısı dağılımını, yüzey damarlarını ve kan akışını görüntülemek için bir kızılötesi kamera kullanan görüntüleme yöntemi. Tıpta genellikle normal olmayan dokuları tespit etmek için kullanılan bir sağlık testidir.

Termofor nedir ne demektir? Anlamı


Termofor, turkuaz renkli şeffaf kazak kılıflı sıcak veya soğuk su torbası
Termofor
Termofor, kauçuk, silikon, naylon vb. elastik maddelerden yapılan, içi su veya kimyasal bir madde ile doldurularak ısının uzun süre aynı düzeyde kalmasını sağlayan kaptır. Su torbası olarak da bilinen termofor genellikle içine sıcak veya soğuk su konularak çeşitli rahatsızlıklarda vücudun çeşitli noktalarını uzun süre sıcak veya soğuk tutmak için ilgili bölgeye baskı yapılarak kullanılır.

Termoelektrik nedir? Termoelektrik etki ne demektir? Kısaca anlamları


Termoelektrik, ısı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri, dönüşümleri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik koludur.

Termoelektrik etki, seebeck etkisi, peltier etkisi
Peltier-Seebeck etkileri olarak da adlandırılan termoelektrik etki, ısının elektriğe (Seebeck etkisi) veya tam tersi elektriğin ısıya (Peltier etkisi) dönüşümüne olanak sağlayan iki yönlü bir süreçtir. Bir termoelektrik cihazın iki tarafına farklı ısılar (sıcak-soğuk) uygulandığında gerilim (elektrik) meydana gelirken; tam tersine, cihaza elektrik uygulandığında da iki tarafında sıcaklık farkı oluşur.