Termofor nedir ne demektir? Anlamı


Termofor, turkuaz renkli şeffaf kazak kılıflı sıcak veya soğuk su torbası
Termofor
Termofor, kauçuk, silikon, naylon vb. elastik maddelerden yapılan, içi su veya kimyasal bir madde ile doldurularak ısının uzun süre aynı düzeyde kalmasını sağlayan kaptır. Su torbası olarak da bilinen termofor genellikle içine sıcak veya soğuk su konularak çeşitli rahatsızlıklarda vücudun çeşitli noktalarını uzun süre sıcak veya soğuk tutmak için ilgili bölgeye baskı yapılarak kullanılır.

Termoelektrik nedir? Termoelektrik etki ne demektir? Kısaca anlamları


Termoelektrik, ısı enerjisi ile elektrik enerjisi arasındaki ilişkileri, dönüşümleri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik koludur.

Termoelektrik etki, seebeck etkisi, peltier etkisi
Peltier-Seebeck etkileri olarak da adlandırılan termoelektrik etki, ısının elektriğe (Seebeck etkisi) veya tam tersi elektriğin ısıya (Peltier etkisi) dönüşümüne olanak sağlayan iki yönlü bir süreçtir. Bir termoelektrik cihazın iki tarafına farklı ısılar (sıcak-soğuk) uygulandığında gerilim (elektrik) meydana gelirken; tam tersine, cihaza elektrik uygulandığında da iki tarafında sıcaklık farkı oluşur.

Termodinamik nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Stirling ısı motorunun oluşturduğu bir termodinamik çevrim animasyonu
Bir termodinamik çevrim
(Isı ile çalışan stirling motoru)
Termodinamik ısı, mekanik eylem (iş), sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Termodinamik, makroskobik ölçekli fiziksel sistemlerdeki sıcaklık, basınç ve hacimdeki değişiklikleri parçacıklarının kolektif hareketlerini analiz ederek gözlem ve istatistik yoluyla inceleyen bir bilim dalıdır.

Isı, geçiş ve dinamikteki enerjinin hareketle ilişkili olduğu anlamına gelir. Termodinamik, enerjinin hareketini ve enerjinin hareketi nasıl yarattığını inceler; termal enerjinin diğer enerji türlerine nasıl dönüştüğünü ve maddeyi nasıl etkilediğini anlatır.

Termit nedir ne demektir? Kısaca anlamı


İşçi termit
İşçi termit böceği
Termit kaynağı ile demiryolu raylarının birleştirilmesi
Termit kaynağı ile demiryolu
raylarının birleştirilmesi
  1. zooloji Sıcak ya da ılıman ülkelerde toprakta ya da ağaç gövdelerinde yaptıkları yuvalarda koloniler halinde yaşayan, ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı ve yumuşak vücutlu olan, organik (bitkisel) kökenli maddelere çok zarar veren ve yaklaşık 2750 cinsi olan bir böcek türü. Termitler karıncalarla yakından ilişkili olmasa da, bazen akkarıncalar olarak anılırlar ancak en yakın akrabaları hamam böcekleridir. Çoğu bitki türüne, odunlara ve organik maddelere zarar verirler. Temel besinleri genellikle canlılığını yitirmiş bitkisel organiklerin selüloz içerikli kısımlarıdır.
  2. kimya ve teknik Bir metal oksidiyle (demir oksit) alüminyum tozundan oluşan, ateşlendiğinde kimyasal bir tepkime oluşturarak alüminyum okside ve metale (demire) dönüşen, bu sırada büyük bir ısı yayarak indirgenmiş metali (demiri) eriten, bu özelliğinden faydalanılarak demir yolu raylarının vb. birbirine kaynatılmasında, bazı bombalarda ve bazı metalleri oksitlerinden ayırma işlemlerinde kullanılan karışım. Başka bir deyişle kendiliğinden eriyip dolgu yaparak ve temas ettiği yüzeyleri de eriterek kaynak yapan metalik karışım.

Radyoaktif ☢ Elementler


Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyon olan gama ışınları yayarak daha kararlı atomlara dönüştükleri doğal süreci tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Radyoaktif bozunma olarak da adlandırılan bu süreç, kararsız izotopların daha kararlı bir duruma dönüşme eğiliminde oldukları için ortaya çıkar.

Periyodik tablo üzerinde radyoaktif elementler

Radyoaktivite, birim zaman başına parçalanma veya bozunma üzerinden ölçülür. Radyasyon ise bu radyoaktif bozunma sırasında açığa çıkan parçacık veya enerjiyi ifade eder. Yayılan radyasyon, nötronlar, alfa ve beta parçacıkları veya gamma ve X-ışınları gibi saf enerji dalgaları biçiminde olabilir.

Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Bohriyum elementi
(illüstrasyondur)
Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur.

İlk olarak 1976'da Rusya'nın Dubna kentinde Joint Institute for Nuclear Research tarafından üretildi ve daha sonra 1981'de P. Armbruster, G. Münzenber ve arkadaşları tarafından Almanya'da onaylandı.

Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Darmstadtiyum elementi
(illüstrasyondur)
Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1994'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Darmstadtiyum, bir ağır iyon hızlandırıcısında, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁶²Nikel iyonlarıyla bombardımanından elde edilmiştir. Yaklaşık 1 hafta süren ve 10²¹ nikel iyonuyla gerçekleştirilen bombalama sonunda dört darmstadtiyum atomu üretilmiştir.

Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Dubniyum elementi simgesi Db
Dubniyum elementi
(illüstrasyondur)
Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Joint Institute for Nuclear Research tarafından 1968'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Dubniyum ilk defa ²⁴³Amerikyum atomlarının ²²Neon iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, ²⁶⁰Dubniyum atomlarıyla birlikte beş serbest nötron ve ²⁶¹Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

1970'de Amerika'da bulunan Berkeley Laboratuvarında ise Dubniyum, ²⁴⁹Kaliforniyum atomlarının ¹⁵Azot iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Buradaki bombalama da ²⁶⁰Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Flerovyum elementi simgesi Fl
Flerovyum elementi
(illüstrasyondur)
Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve kurşun benzeri bazı özellikleri nedeniyle metal olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda 7. periyotta bulunur. Yuri Oganessian ve arkadaşları tarafından 1998'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Flerovyum, bir parçacık hızlandırıcıda ²⁴⁴Plütonyum atomlarının, ışık hızının yüzde 10'una kadar hızlandırılmış ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Yaklaşık 40 gün süren ve 5 × 10¹⁸ kalsiyum iyonuyla yapılan bombalama sonucunda yaklaşık 21 saniye yarı ömürlü bir izotop olan tek bir ²⁸⁹Flerovyum atomu üretilmiştir. İki ay sonrasında da ²⁸⁸Flerovyum elde edilmiştir.