Radyoaktif ☢ Elementler


Radyoaktivite, bazı kararsız atomların kendiliğinden parçalandığı, alfa veya beta parçacıkları ya da bir tür yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyon olan gama ışınları yayarak daha kararlı atomlara dönüştükleri doğal süreci tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Radyoaktif bozunma olarak da adlandırılan bu süreç, kararsız izotopların daha kararlı bir duruma dönüşme eğiliminde oldukları için ortaya çıkar.

Periyodik tablo üzerinde radyoaktif elementler

Radyoaktivite, birim zaman başına parçalanma veya bozunma üzerinden ölçülür. Radyasyon ise bu radyoaktif bozunma sırasında açığa çıkan parçacık veya enerjiyi ifade eder. Yayılan radyasyon, nötronlar, alfa ve beta parçacıkları veya gamma ve X-ışınları gibi saf enerji dalgaları biçiminde olabilir.

Bohriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Bohriyum elementi
(illüstrasyondur)
Bohriyum, simgesi Bh, atom numarası 107, atom ağırlığı 270 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 7B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur.

İlk olarak 1976'da Rusya'nın Dubna kentinde Joint Institute for Nuclear Research tarafından üretildi ve daha sonra 1981'de P. Armbruster, G. Münzenber ve arkadaşları tarafından Almanya'da onaylandı.

Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Darmstadtiyum elementi
(illüstrasyondur)
Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1994'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Darmstadtiyum, bir ağır iyon hızlandırıcısında, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁶²Nikel iyonlarıyla bombardımanından elde edilmiştir. Yaklaşık 1 hafta süren ve 10²¹ nikel iyonuyla gerçekleştirilen bombalama sonunda dört darmstadtiyum atomu üretilmiştir.

Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Dubniyum elementi simgesi Db
Dubniyum elementi
(illüstrasyondur)
Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Joint Institute for Nuclear Research tarafından 1968'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Dubniyum ilk defa ²⁴³Amerikyum atomlarının ²²Neon iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, ²⁶⁰Dubniyum atomlarıyla birlikte beş serbest nötron ve ²⁶¹Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

1970'de Amerika'da bulunan Berkeley Laboratuvarında ise Dubniyum, ²⁴⁹Kaliforniyum atomlarının ¹⁵Azot iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Buradaki bombalama da ²⁶⁰Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Flerovyum elementi simgesi Fl
Flerovyum elementi
(illüstrasyondur)
Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve kurşun benzeri bazı özellikleri nedeniyle metal olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda 7. periyotta bulunur. Yuri Oganessian ve arkadaşları tarafından 1998'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Flerovyum, bir parçacık hızlandırıcıda ²⁴⁴Plütonyum atomlarının, ışık hızının yüzde 10'una kadar hızlandırılmış ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Yaklaşık 40 gün süren ve 5 × 10¹⁸ kalsiyum iyonuyla yapılan bombalama sonucunda yaklaşık 21 saniye yarı ömürlü bir izotop olan tek bir ²⁸⁹Flerovyum atomu üretilmiştir. İki ay sonrasında da ²⁸⁸Flerovyum elde edilmiştir.

Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Hassiyum elementi simgesi Hs
Hassiyum elementi
(illüstrasyondur)
Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1984'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Hassiyum, bir doğrusal hızlandırıcıda, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁵⁸Demir iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 2 milisaniye yarı ömürlü bir ²⁶⁵Hassiyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Kopernikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Kopernikyum elementi simgesi Cn
Kopernikyum elementi
(illüstrasyondur)
Kopernikyum, simgesi Cn, atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 2B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. S. Hofmann ve arkadaşları tarafından 1996 da Heavy Ion Research Laboratory/Almanya da keşfedilmiştir.

Kopernikyum, bir ağır iyon doğrusal hızlandırıcısında, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁷⁰Çinko iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama yaklaşık 0.24 milisaniye yarı ömürlü bir ²⁷⁷Kopernikyum atomu üretmiştir.

Livermoryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Livermoryum elementi simgesi Lv
Livermoryum elementi
(illüstrasyondur)
Livermoryum, simgesi Lv, atom numarası 116, atom ağırlığı 293 olan, yapay olarak üretilen ve polonyuma benzer bazı özellikleriyle metal olduğu varsayılan, süper-ağır, radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 6A grubunda 7. periyotta bulunur. Y. Oganessian ve arkadaşları tarafından 2000 yılında Rusya'da keşfedilmiştir.

Livermoryum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcı da ²⁴⁸Küriyum atomlarının ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 0.6 milisaniyelik yarı ömrü olan bir ²⁹²Livermoryum atomuyla birlikte dört de serbest nötron üretmiştir.

Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Meitneriyum elementi simgesi Mt
Meitneriyum elementi
(illüstrasyon)
Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süper-ağır radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1982'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Meitneriyum, doğrusal hızlandırıcı olarak bilinen bir makinede ²⁰⁹Bizmut atomlarının, ⁵⁸Demir iyonları ile bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 3.8 milisaniye yarı ömürlü ²⁶⁶Meitneriyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.