Referandum nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir referandum oylamasında oy pusulaları üzerindeki evet mühürleri
Referandum oy pusulaları
Referandum, halkın veya büyük bir topluluğun türlü siyasal ve toplumsal konulardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylama, yönetimin halkın oyuna başvurması, halk oylaması. Yarı doğrudan demokrasilerde halkın yönetime katılmasını sağlayan yöntemlerden biri olan referandum yoluyla halk, hem yasama hem de anayasa yapma yetkisine katılmış olur. (Z. Yıldız)
( 0 soru/yorum )