Mazhar nedir? Mazhar olmak ne demektir? Mazhariyet Anlamı

(Bir iyiliğe) Erişmiş, erişen. Bu beyit gösteriyor ki hüner kişide değil; mazhar olduğu İlahi tecellidedir. (İlgili cümle kaynağı: M. Kapla...

Mazgal nedir ne demektir? Anlamı

Kale surlarındaki mazgallar Mazgal, kale duvarları veya surlarda aralarından siper alarak silah kullanmak için tasarlanmış olan girin...

Mazeret nedir ne demektir? Anlamı

İstenilmeyen bir durumun oluşuna yol açan kaçınılmaz neden. Bu mazeret, gerçekten de geçerli bir mazeret... (M. Çay) Bir şeyden kurtulmak ...

Mazbut nedir ne demektir? Anlamı

Ele geçirilmiş, zapt edilmiş. Derli toplu, düzenli, düzgün, beğenilen. Mazbut bir insan. Soğuğu, rüzgarı ve yağmuru içine geçirmeyecek do...

Mazbata nedir ne demektir? Anlamı

Seçim mazbatası örneği Bir toplantıda konuşulanların yazılı şeklini oluşturan imzalı belge. Bir seçim heyetinin veya kurulunun seçil...

Mazarrat nedir ne demektir? Anlamı

Zarar, ziyan, zarara uğrama. Çirkin huyundan başkalarını, zarara soktuğundan başkalarına mazarrat verdiğinden, gafilsen hiç olmazsa kendi ya...

Mazak nedir? Mazak Balığı

Mazak Balığı Mazak, kırlangıç balığı familyasından, tekire benzer, 20 - 30 cm, uzunluğunda, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Marmara'...

Maytap nedir? Maytap geçmek ne demektir? Anlamı

Maytap Çubuk şeklinde olanları elde tutularak, fişek şeklinde olanları bir yere sabitlenerek kullanılan, yakıldığında renk renk parlak...

Mayonez nedir ne demektir? Anlamı

Mayonez Mayonez, zeytinyağıyla limon suyunun karıştırılarak yumurta sarısına yedirilmesiyle yapılan pelteleşmiş karışım. Salata ve öze...

Mayna nedir? Mayna etmek ne demektir? Anlamı

(denizcilik) Yelken indirme ya da "indir" anlamında komut, fora karşıtı. (mecazi) Bırakılma, son verilme. Kavga mayna oldu. (İ...

Maymunluk nedir? Maymunluk yapmak ne demektir? Anlamı

Maymunluk, güldürmek ya da dikkati çekmek amacıyla yapılan tuhaf, komik, anormal hal, hareket, söz ve davranışlar. Pyotr Stepanoviç de büyü...

Maymuncuk nedir ne demektir? Maymuncuk nasıl kullanılır?

Maymuncuk Her kilidi açmaya yarar, eğri ve sivri demirden yapılmış çengel. Maymuncuk denen özel anahtarlar, anahtar deliğindeki çıkın...
1 Yorum

Mayi nedir ne demektir? Anlamı

Akıcı madde, sıvı. Bu aletin içine bir, iki kilo kadar mayi koymak mümkün olur. (Dr. N. Ö. Ergene ) Mayi mahruk: Akaryakıt. Mesela mayi...

Mayışmak nedir ne demektir? Anlamı

Sıcaktan, mide doygunluğundan ya da mutluluktan gevşemek, uyuklar duruma gelmek, ağırlaşmak. Kafenin önünde uzun bir süre oturup kediler gi...

Mayhoş nedir ne demektir? Anlamı

Tadı az şekerli ve hafif ekşi olan. Kendi bahçesinde yetişen ağaçlarından kopardığı iri, alaca renkli, sulu, mayhoş bir elma sürekli bulunu...

Maydanoz nedir? Maydanozgiller

Maydanoz Maydanoz, (botanik) maydanozgillerin örnek bitkisi olup Ağustos - Eylül ayları arasında, beyaz renkli çiçekler açan, kazık k...

Mavzer nedir ne demektir? Anlamı

Mavzer Mavzer, adını üreticisi Paul Von Mauser'dan alan, atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan eskiden ordularda kullanılan ...

Mavna nedir ne demektir? Anlamı

Mavna Mavna (denizcilik) gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan güvertesiz büyük tekne. Mavna daha çok korunaklı veya iç suyolların...

Mavera nedir ne demektir? Anlamı

Öte. Görülen alemin ötesi. Haberdar olmaz olmuş maveradan. (Y. K. Beyatlı) Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar. Özell...

Maun nedir? Maun Ağacı

Maun ağacı Tespihağacıgillerden, Amerika, Asya ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde yetişen, sert, kırmızı kahverengi renkte odunla...

Matuf nedir? Matuf olmak ne demektir? Anlamı

Ait olmak, dayanmak, ilgili olmak. Genç doktorun ne mazisinden haberi var, ne de istikbale matuf bir gaye ve ümidin heyecanını tatmış. (İlg...

Matruş nedir? Matruşluk ne demektir? Anlamı

Matruş Tıraş olmuş, tıraşlı. Çok kimse matruş olduğundan, keramet sahibi değilsin ya, işin iç yüzünü nasıl keşfedeceksin, köseyi nasıl...

Matris nedir ne demektir? Anlamı

Matris Dizilmiş harflerin özel bir mukavva üzerine alınan kalıbı. Dizme makinelerinde üzerinde harflerin dişi kalıbı çıkarılmış küçü...

Matrak nedir ne demektir? Anlamı

Matrak Eğlenceli, hoş, komik. Çok matrak bir adam. (argo) Alay, eğlence. Kalın değnek. Osmanlılar tarafından özel matrak sopası v...

Matrah nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Matrah bir verginin tutarını hesaplamak için temel olarak alınan değerdir. Başka bir deyişle vergisi hesaplanacak olan şeyin fiyatıdır. Örne...

Matlup nedir ne demektir? Anlamı

İstenilen, aranılan, talep edilen şey. Durup durup pişmek, matlup bir kıvamı bulasıya kadar ateşten ateşe sürülmek lazım geliyor. (ticaret...

Matla nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Matla (edebiyat) divan şiirinde, gazel ve kasidenin ilk beytine verilen ad. Doğmak. Gök cisimlerinin doğması ya da doğduğu yer. Matl...

Matkap nedir ne demektir? Matkap ne işe yarar? Anlamı

Matkap ve değişebilen uçları Delik açmaya yarar aygıt, delgi. Ucundaki burgulu demiri döndürerek yüzeylerde delik açmaya yarayan ale...