Mazeret nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İstenilmeyen bir durumun oluşuna yol açan kaçınılmaz neden: Bu mazeret, gerçekten de geçerli bir mazeret... (M. Çay)
  2. Bir şeyden kurtulmak veya kaçınmak için ileri sürülen gerekçe, bahane: Günümüzde ise yalan etiketlenip, süslenip insanlara sunuluyor; ve bunun adı bazen mazeret oluyor... (İlgili cümle kaynağı: R. N. Yüksel)
( 0 soru/yorum )