Matruş nedir? Matruşluk ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Matruş, tıraş olmuş, sakalsız bıyıksız matruş erkek, matruşluk
Matruş
Tıraş olmuş, tıraşlı: Çok kimse matruş olduğundan, keramet sahibi değilsin ya, işin iç yüzünü nasıl keşfedeceksin, köseyi nasıl anlayacaksın? (İlgili cümle kaynağı: F. Ilıkan)


  • Matruşluk: Traşlı, sakalsız olma durumu: Matruşluk, bugünkü deyimi ile sakalsızlık, bıyıksızlık bizde Cumhuriyetle başlamış, bir çeşit batılılık ve uygarlık simgesi sayılmıştı (O. Karaveli).
( 0 soru/yorum )