Matuf nedir? Matuf olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ait olmak, dayanmak, ilgili olmak: Genç doktorun ne mazisinden haberi var, ne de istikbale matuf bir gaye ve ümidin heyecanını tatmış. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. Bir tarafa meyletmiş, bir yöne eğilmiş: Şimdiye kadar Kur'an hakikatlerinin neşrine set çekmeye matuf bütün planlar, tatbik imkanını elde edememiştir.
  3. Yöneltilmiş, isnat edilmiş: Zira gelen her soru, foyasını meydana çıkarmaya matuf gözüküyordu.


  • Matuf olmak: Bir şeye yöneltilmek, isnat edilmek.
( 0 soru/yorum )