matuf:

Matuf nedir? Matuf olmak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ait olmak, dayanmak, ilgili olmak.
    Genç doktorun ne mazisinden haberi var, ne de istikbale matuf bir gaye ve ümidin heyecanını tatmış. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. Bir tarafa meyletmiş, bir yöne eğilmiş.
    Şimdiye kadar Kur'an hakikatlerinin neşrine set çekmeye matuf bütün planlar, tatbik imkanını elde edememiştir.
  3. Yöneltilmiş, isnat edilmiş.
    Zira gelen her soru, foyasını meydana çıkarmaya matuf gözüküyordu.


  • Matuf olmak: Bir şeye yöneltilmek, isnat edilmek.