Hadde nedir? Haddeleme ne demektir? Kısaca anlamları

Haddeleme Metalleri tel durumuna getirmekte ya da telleri inceltmekte kullanılan ve üzerinde değişik çapta delikleri bulunan çelik ar...

Jandarma nedir ne demektir? Anlamı

Jandarma Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun v...

Had nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Sınır, uç. İstiap haddi bir aracın taşıyabileceği ağırlık ve yolcu sayısının üst sınırıdır. Derece, aşama. Fakat tek olan varlığını bu düny...

Gaile nedir ne demektir? Anlamı

Gaile, uğraşıp didinmeyi gerektiren, üzücü ve pürüzlü iş, baş derdi, baş belası. Devlet toparlanma merhalesinde iken Bizans bir gaile çıkar...

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu nedir ne demektir?

Hacivat ile Karagöz Gölge Oyunu Türk halk tiyatrosunda, deriden kesilmiş birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan...
1 Yorum

Haber nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Haber Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi. Konu komşunun haberi yok. İletişim veya yayın organlarıyla (medya aracılığıyla) ver...

Hacı nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Hacılar Din buyruklarını yerine getirmek üzere hacca gitmiş kişi. Diğer ilgili kelimeler Hacı olmak : Hacca gidip haccın gerekl...

Gaga nedir ne demektir? Anlamı

Kartal gagası Kuşlarda ağzın uzantısı olarak hem dudak, hem diş işlevini gören, boynuz yapısında, katı, sert ve çıkıntılı organ. G...

Hacir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kısıt, kısıtlılık, kısıtlama, sınırlama. Bir kimsenin kendi malını kullanmasına veya bir şey yapmasına kanun icabı engel olunması veya med...

Gafil nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim anlamları

Çevresinde olup bitenleri sezmeyen, aymaz, farkında olmayan. İlgili deyim atasözü İçinde gafil kelimesi geçen atasözü deyimler ve açık...

Galatı meşhur nedir ne demektir? Anlamı

Galatı meşhur yaygın yanlış demektir. Galatı meşhur lügati fasihten yeğdir (evladır) : Bir sözün yanlış bile olsa halkça benimsenmiş boz...

Hac nedir ne demektir? Anlamı

Hac İslam'ın beş şartından biri olarak kamer takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce (kurban) ayında Mekke'de kurallarına uygu...

Habname nedir ne demektir? Anlamı

Habname, bir olayı, rüyada görülmüş olduğunu söyleyerek anlatan yapıt ("Düş mektupları" anlamına gelen "habname" sözcüğü...

Habitus nedir ne demektir? Anlamı

Habitus, vücudun dış görünüşü, duruş, mimik, yüz çizgilerinin ifadesi, solunum tarzı, eklemlerin, dokuların sertliği ya da gevşekliği gibi ...

İçe kapanık nedir ne demektir? Anlamı

İçe kapanıklık Dış dünyaya karşı ilgisi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık kimse. İçe kapanık kişilik (içe kapanıklık): İnsanlarla ...

Galen nedir ne demektir? Anlamı

Galen minerali Galen, içinde doğal kurşun sülfürü (PbS) bulunan, mavi gri renkli, metal parlaklığında, kurşunun başlıca cevherini olu...

Galebe nedir? Galebe çalmak ne demektir? Anlamları

Galip gelme, yenme, galibiyet. Bu galebe yalnız Yunanlılara karşı bir galebe değildir. Yunanı aleyhimize teşvik eden müttefiklerine karşı d...

Galalit nedir ne demektir?

Galalit tavla pulları Galalit, formaldehit ve kazeinden yapılan, tespih, tarak, düğme, kalem vb. plastik eşyaların üretiminde kullanıl...

Gaddare nedir ne demektir? Anlamı

Gaddare Pala cinsinden, ağzı ve uç tarafının sırtı keskin, irice ve eğri bir çeşit kesici silah, uzun kama. Çoğunun elinde değil bir ...

Gaip nedir? Gaipten haber vermek ne demektir? Anlamı

Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, kaybolmuş, kayıp. (Eskiden) Üçüncü kişi. Görünmez alem. Gaipten sesler duyuyormuş. Gaipten ha...

Kabartma nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Fiziki Haritası Kabartma Harita Kabartmak eylemi. İki boyutlu yüzeyden kopmadan, fakat derinlik duygusu verecek biçimde değ...

Eczane nedir ne demektir? Anlamı

Eczane Eczane, önceleri ilaçların yapıldığı günümüzde ise sadece tedarik edip satıldığı yerdir. Modern eczaneleri 5 yıllık eczacılık...

Ecza nedir ne demektir? Anlamı

Ecza dolabı Kimya yoluyla elde edilip ilaç yapmaya yarayan madde. Sanayide türlü işlerde kullanılan kimyasal madde. Ecza dolabı...

Falso nedir ne demektir? Anlamı

Topa falso vermek Bir parça çalınır ya da söylenirken yapılan nota yanlışlığı. Bir arada bulunan kimselerden birinin ortama aykırı d...
1 Yorum

Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp atasözünün anlamı nedir?

Yoksul ve az para kazanıyor olmak utanılacak bir şey değildir ama tembellik yüzünden yoksul olmak ya da varlıklı olup da çalışmamak utanılac...

Gabro nedir ne demektir?

Gabro Gabro, kristalleri birbirine sıkıca örülü, koyu renkli ve dayanıklı, plajiyoklazla diyalajdan birleşmiş külte. (yerbilim) Gab...
1 Yorum

Gaf nedir ne demektir? Anlamı

Gaf Yersiz, beceriksiz istem dışı yapılan davranış ya da söylenen söz. Gaf yapmak : (deyiminin anlamı) Farkında olmayarak yersiz ...

Gabin nedir ne demektir? Anlamı

Satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması. Aşırı yararlanma, değerler arasındaki aşırı fark. Kazık. (hukuk)...

Fabrika nedir ne demektir? Anlamı

Fabrika binası Ham (işlenmemiş) ya da yarı işlenmiş maddelerin işçiler ve makineler aracılığıyla seri olarak işlenip tüketim için haz...

Faksimile nedir ne demektir? Anlamı

Suret. Bir yazı, desen, tablo vb.nin görüntüsünden kalıp çıkarılarak yapılan aynı basımı, tıpkıbasım, kopyalama. Bu yazının hiçbir bölümü ...

Edi nedir? Edi ile büdü ne demektir? Anlamları

Edi halk dilinde, iş yapma ya da yapılan iş demektir. Edi ile Büdü: Birbiriyle her yönden uyum sağlamış iki yaşlı kişinin baş başa kalı...

Ebru nedir ne demektir? Anlamı

Lale ebrusu Su yüzeyinde oluşturulan desenli boya katının kağıda, beze, özellikle ipeğe geçirilmesiyle yapılmış süsleme. (Halk edebi...

Edep nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Edep Ya Hu (Hayreddin Tokadi Hazretlerine giderken) Söz ve davranışta herkesin beğendiği yol, yöntem ve kurallar. İyi ahlak, incel...

Falaka nedir ne demektir? Anlamı

Falakaya yatırmak Eskiden öğrencilere ya da suçlulara ceza olarak tabanlarına sopa vururken, ayakları sıkıştırılıp tabanları yukarıda...

Edebiyat nedir ne demektir? Anlamı

Edebiyat Oluşturucu ya da eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değere sahip, güçlü duygusal etki meydan...
3 Yorum

Fağfur nedir? Kase-i fağfur ne demektir? Anlamı

Kase-i Fağfur (Çin Porseleni) Eskiden Çin imparatorlarına verilen unvan. İyi porselenden yapılmış, yarı saydam Çin işi (kase, tabak ...

Ecir nedir ne demektir? Anlamı

Manevi karşılık, sevap. Bir işte ne kadar çok meşakkat ve güçlük varsa, o işi başarana verilecek ecir ve sevap da o kadar çok olur. (İlgili...

İbrişim nedir ne demektir? Anlamı

İbrişim İpekten yapılmış kalın iplik İbrişim, işlemelerde kullanılan kalınca bükülmüş ipek iplik. Bu iplikten yapılmış. Ham ipekten...

İbrik nedir ne demektir? Anlamı

İbrik İbrik, su ve benzeri şeyler konulan kulplu, genellikle bakırdan yapılıp kalaylanarak kullanılan, emzikli kap. İbriktar: Osm...