Jandarma nedir ne demektir? Anlamı

Jandarma Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun v...

Gaile nedir ne demektir? Anlamı

Gaile, uğraşıp didinmeyi gerektiren, üzücü ve pürüzlü iş, baş derdi, baş belası: Devlet toparlanma merhalesinde iken Bizans bir gaile çıkar...

Gaga nedir ne demektir? Anlamı

Kartal gagası Kuşlarda ağzın uzantısı olarak hem dudak, hem diş işlevini gören, boynuz yapısında, katı, sert ve çıkıntılı organ. G...

Hacir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kısıt, kısıtlılık, kısıtlama, sınırlama. Bir kimsenin kendi malını kullanmasına veya bir şey yapmasına kanun icabı engel olunması veya med...

Hac nedir ne demektir? Anlamı

Hac İslam'ın beş şartından biri olarak kamer takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce (kurban) ayında Mekke'de kurallarına uygu...

Habname nedir ne demektir? Anlamı

Habname, bir olayı, rüyada görülmüş olduğunu söyleyerek anlatan yapıt ("Düş mektupları" anlamına gelen "habname" sözcüğü...

Habitus nedir ne demektir? Anlamı

Habitus, vücudun dış görünüşü, duruş, mimik, yüz çizgilerinin ifadesi, solunum tarzı, eklemlerin, dokuların sertliği ya da gevşekliği gibi ...

Galen nedir ne demektir? Anlamı

Galen minerali Galen, içinde doğal kurşun sülfürü (PbS) bulunan, mavi gri renkli, metal parlaklığında, kurşunun başlıca cevherini olu...

Galalit nedir ne demektir?

Galalit tavla pulları Galalit, formaldehit ve kazeinden yapılan, tespih, tarak, düğme, kalem vb. plastik eşyaların üretiminde kullanıl...

Gaddare nedir ne demektir? Anlamı

Gaddare Pala cinsinden, ağzı ve uç tarafının sırtı keskin, irice ve eğri bir çeşit kesici silah, uzun kama: Çoğunun elinde değil bir ...

Gaip nedir ne demektir? Anlamı

(isim) Görünmez alem: O gece Kâbe'de ibadetle meşgul olan Abdülmuttalib'e gaipten bir ses geldi: Müjdeler olsun ey Abdülmuttalib!....

Kabartma nedir ne demektir? Anlamı

Türkiye Fiziki Haritası Kabartma Harita Kabartmak eylemi. İki boyutlu yüzeyden kopmadan, fakat derinlik duygusu verecek biçimde değ...

Eczane nedir ne demektir? Anlamı

Eczane Eczane, günümüzde ilaçların sadece tedarik edilip satıldığı yerlerdir, eskiden ilaçların üretildiği yerler olarak bilinirdi. Mo...

Ecza nedir ne demektir? Anlamı

Ecza dolabı Doğal ya da kimya yoluyla elde edilip ilaç yapmaya yarayan madde: Zehirlenmelere karşı bir panzehir olarak kullanılan bu ...

Falso nedir ne demektir? Anlamı

Topa falso vermek Bir parça çalınır ya da söylenirken yapılan nota yanlışlığı. Bir arada bulunan kimselerden birinin ortama aykırı d...
1 soru/yorum

Gabro nedir ne demektir?

Gabro Gabro, kristalleri birbirine sıkıca örülü, koyu renkli ve dayanıklı, plajiyoklazla diyalajdan birleşmiş külte. (yerbilim) Gab...

Gaf nedir ne demektir? Anlamı

Gaf Yersiz, beceriksiz istem dışı yapılan davranış ya da söylenen söz. Gaf yapmak : (deyiminin anlamı) Farkında olmayarak yersiz ...

Gabin nedir ne demektir? Anlamı

Satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması. Aşırı yararlanma, değerler arasındaki aşırı fark. Kazık. (hukuk)...

Fabrika nedir ne demektir? Anlamı

Fabrika binası Ham (işlenmemiş) ya da yarı işlenmiş maddelerin işçiler ve makineler aracılığıyla seri olarak işlenip tüketim için haz...

Faksimile nedir ne demektir? Anlamı

Suret. Bir yazı, desen, tablo vb.nin görüntüsünden kalıp çıkarılarak yapılan aynı basımı, tıpkıbasım, kopyalama: Bu yazının hiçbir bölümü ...

Ebru nedir ne demektir? Anlamı

Lale ebrusu Su yüzeyinde oluşturulan desenli boya katının kağıda, beze, özellikle ipeğe geçirilmesiyle yapılmış süsleme. (Halk edebi...

Falaka nedir ne demektir? Anlamı

Falakaya yatırmak Eskiden öğrencilere ya da suçlulara ceza olarak tabanlarına sopa vururken, ayakları sıkıştırılıp tabanları yukarıda...

Edebiyat nedir ne demektir? Anlamı

Edebiyat Oluşturucu ya da eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değere sahip, güçlü duygusal etki meydan...
3 soru/yorum

Ecir nedir ne demektir? Anlamı

Manevi karşılık, sevap: Bir işte ne kadar çok meşakkat ve güçlük varsa, o işi başarana verilecek ecir ve sevap da o kadar çok olur. (İlgili...

İbrişim nedir ne demektir? Anlamı

İbrişim İpekten yapılmış kalın iplik İbrişim, işlemelerde kullanılan kalınca bükülmüş ipek iplik. Bu iplikten yapılmış: Ham ipekten...