Edebiyat nedir ne demektir? Anlamı


Edebiyat
 1. Oluşturucu yada eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değere sahip, güçlü duygusal etki meydana getiren düşünce, duygu ve imgelerin söz yada yazıyla anlatılması sanatı, yazın.
 2. Bu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bilim kolu.
 3. Bir çağda, bir dilde, bir ulusta bu yolla oluşturulmuş yapıtların tümü. On yedinci yüzyıl divan edebiyatı. (kelime ile ilgili cümle)
 4. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtların tümü.İlgili kelimeler deyimler ve anlamları

 • Edebiyat akımları, edebiyat okulları:
  1. Edebiyat sanatı konusunda aynı görüşte olan sanatçıların oluşturduğu topluluk. Dadacılar, coşumcular, gerçeküstücüler.
  2. Öncü bir edebiyatçının yada edebiyatçılar topluluğunun geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler getiren anlayış, yazın akımları, yazın okulları. Klasizm, coşumculuk, gerçekçilik, simgecilik, izlenimcilik, gerçeküstücülük, varoluşçuluk... birer edebiyat akımıdır.
 • Edebiyat armağanları, edebiyat ödülleri: Herhangi bir edebiyat türünde ortaya konulan yapıtlar arasında edebiyat sanatı açısından en başarılısına yada başarılılarına verilen para, şilt vb. armağanlar, ödüller; yazın armağanları, yazın ödülleri.
 • Edebiyat tarihi: Edebiyat yapıtlarını, edebiyatçıların yaşam öykülerini ve edebiyatla ilgili olayları yer, zaman ve toplum koşulları içinde inceleyen bilim dalı, yazın tarihi.
 • Edebiyat türleri: Roman, öykü, şiir, tiyatro, deneme, makale, fıkra, masal, anı, mektup vb. yazı türlerine verilen genel ad; edebi türler, yazın türleri.
 • Edebiyatı cedide: Serveti Fünun Edebiyatı.
 • Edebiyat yapmak: (deyiminin anlamı) Bir konu üzerinde boş, gereksiz ve süslü sözler söylemek.
( 3 yorum )

3 yorum:


mehmet
laf edebiyatı yapma snra ortada kalırsın nedemek?
11.4.16
mehmet
birisi bana laf edebiyatı yapma dedi. laf edebiyatı yapma snra ortada kalırsın nedemek?
11.4.16
admin
Genel olarak olumsuz anlamda kullanılır "boş konuşmamalı, söylediğin şeylerin bir dayanağı olmalı" demektir. Tabi söylendiği anda içinde bulunulan duruma ve konuya göre biraz değişiklik gösterebilir.
11.4.16

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.