Edebiyat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 3
Bir kitap üzerinde uçuşan harfler arasında yazan edebiyat sözcüğü
Edebiyat
 1. Oluşturucu ya da eleştirel nitelikte, bilimsel yazılardan ayırt edilen, sürekli bir değere sahip, güçlü duygusal etki meydana getiren düşünce, duygu ve imgelerin söz ya da yazıyla anlatılması sanatı, yazın.
 2. Bu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bilim kolu.
 3. Bir çağda, bir dilde, bir ulusta bu yolla oluşturulmuş yapıtların tümü: On yedinci yüzyıl divan edebiyatı.
 4. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtların tümü.


İlgili birleşik kelimeler, deyimler ve anlamları


 • Edebiyat akımları (edebiyat okulları):
  1. Edebiyat sanatı konusunda aynı görüşte olan sanatçıların oluşturduğu topluluk. Dadacılar, coşumcular, gerçeküstücüler.
  2. Öncü bir edebiyatçının ya da edebiyatçılar topluluğunun geliştirdiği, biçim ve içerik yönünden birtakım yenilikler getiren anlayış, yazın akımları, yazın okulları: Klasizm, coşumculuk, gerçekçilik, simgecilik, izlenimcilik, gerçeküstücülük, varoluşçuluk vb. birer edebiyat akımıdır.
 • Edebiyat armağanları (edebiyat ödülleri): Herhangi bir edebiyat türünde ortaya konulan yapıtlar arasında edebiyat sanatı açısından en başarılısına ya da başarılılarına verilen para, şilt vb. armağanlar, ödüller; yazın armağanları, yazın ödülleri.
 • Edebiyat tarihi: Edebiyat yapıtlarını, edebiyatçıların yaşam öykülerini ve edebiyatla ilgili olayları yer, zaman ve toplum koşulları içinde inceleyen bilim dalı, yazın tarihi.
 • Edebiyat türleri: Roman, öykü, şiir, tiyatro, deneme, makale, fıkra, masal, anı, mektup vb. yazı türlerine verilen genel ad; edebi türler, yazın türleri.
 • Edebiyatı cedide: Serveti Fünun Edebiyatı.
 • Edebiyat yapmak: (deyiminin anlamı) Bir konu üzerinde boş, gereksiz ve süslü sözler söylemek.
( 3 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 3


mehmet:
laf edebiyatı yapma snra ortada kalırsın nedemek?
11/4/16 01:27
mehmet:
birisi bana laf edebiyatı yapma dedi. laf edebiyatı yapma snra ortada kalırsın nedemek?
11/4/16 01:29
admin:
Genel olarak olumsuz anlamda kullanılır "boş konuşmamalı, söylediğin şeylerin bir dayanağı olmalı" demektir. Tabi söylendiği anda içinde bulunulan duruma ve konuya göre biraz değişiklik gösterebilir.
11/4/16 01:49