Faksimile nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Suret.
  2. Bir yazı, desen, tablo vb.nin görüntüsünden kalıp çıkarılarak yapılan aynı basımı, tıpkıbasım, kopyalama: Bu yazının hiçbir bölümü kısmen veya tamamen, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. (örnek cümle)
  3. Gazete sayfalarının bir merkezden başka bir merkeze PTT hatları aracılığıyla aktarılması sistemi.
  4. Gönderici ve alıcı iki cihazdan meydana gelen, kağıt üzerindeki herhangi bir yazı veya şekil görüntüsünün kopyalanarak bir yerden başka bir yere aktarılması.
( 0 soru/yorum )