Habitus nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Habitus, vücudun dış görünüşü, duruş, mimik, yüz çizgilerinin ifadesi, solunum tarzı, eklemlerin, dokuların sertliği ya da gevşekliği gibi belirtilerin tümü.
  2. Bir bitkiyi başka tür bitkilerden ayıran, kendi türüyle aynı olduğunu belli eden ve hemen tanınabilmesini sağlayan morfolojik ya da biçimsel özellikleri.
  3. Görünüş, dış görünüş.
  4. Yaşam çevresi, alışkanlıkların temeli, mizaç, ruh hali.


Habitus bir tür pratik hissi ile yakından ilişkilidir. Belirli bir durumda ne yapılacağını ne yapılması gerektiğini belirler. Habitus bir yatkınlıklar sistemi olarak tanımlanmakta ve habitus kavramı bireysel olanın, hatta kişisel, öznel olanın dahi toplumsal, kolektif olduğunu ortaya koymaktadır.

Habitus, kişilerin, nesnel şartlar tarafından oluşturulan, ama bu şartların değişmesinden sonra bile devam eden, belirli biçimde algılaması, düşünmesi ve eylemesine yol açan, tutumlar serisi olarak adlandırılabilir. Habitus, Bourdieu'ye göre bir bireyin, toplumsal alanı algılayışını organize eden beğeni, yatkınlık ve pratiklerin oluşturduğu yelpaze tarafından oluşturulma ve biçimlenme sürecidir.

Her bireyin kendi toplumsallaşma süreci boyunca kendi bedeninde içselleştirdiği nesnel varoluş koşulları, o birey için kalıcı ve aktarılabilir habitusu oluşturur. Habitus sayesinde bireyin eylemleri içinde bulunduğu toplumsal alanla karşılıklı olarak tanınır ve tanıdık bir hale gelir. Habitusun, ulusal bir toplum içinde, zamanla edinilen bir içgüdü gibi etkisi vardır.
( 0 soru/yorum )