Gabin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması.
  2. Aşırı yararlanma, değerler arasındaki aşırı fark.
  3. Kazık.
  4. (hukuk) Gabin, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış arasındaki aşırı oransızlık, bir tarafın diğer taraftan aşırı faydalanması.
( 0 soru/yorum )