Ecir nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Manevi karşılık, sevap: Bir işte ne kadar çok meşakkat ve güçlük varsa, o işi başarana verilecek ecir ve sevap da o kadar çok olur. (İlgili cümle kaynağı: Y. Kandemir)
  2. Bir iş karşılığında verilen ücret.
  3. Karşılık, mükafat: Allah ecrini fazlasıyla verendir.
  4. Gündelikle çalışan (işçi): İslam hukukunda işçi ecir kavramı ile ifade edilmektedir. Ecir, nefsini veya emeğini bir başkasına kiraya veren kimse demektir. Emeği kiralayan kimseye de müstecir adı verilir. (TKHV)


  • Allah ecir sabır versin:
    1. Başsağlığı dilemek.
    2. Allah kolaylık ve dayanma gücü versin demektir.
( 0 soru/yorum )