Galat-ı meşhur nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Galat-ı meşhur, yanlış olmasına rağmen yaygın bir şekilde kullanıldığından, yanlışlığı dikkate alınmadan kullanılagelen ve kullanılmasında mahzur görülmeyen söz, terim ya da deyimlere verilen ad: Dilde "galat", kural dışı, yanlış sözcüklere denir. Galat-ı meşhur (ünlü yanlış) ise, doğru olanı unutulup yanlışı yaygınlaşan ve toplumca benimsenen sözcükler, deyimler, anlatımlar için kullanılır (V. Dedeoğlu).


  • Galatı meşhur lügati fasihten yeğdir (evladır): Bir sözün yanlış bile olsa halkça benimsenmiş bozuk biçimi, gerçek ve doğru anlamından yeğdir: Halka göre, galatı meşhur (meşhur yaygın yanlış) lugatı fasihadan (aslına uygun kullanımdan) evladır (daha iyidir), âlimlere göre ise, lügatı fasiha, galatı meşhurdan evlâdır (Z. Gökalp). Üstad, bizim galatımeşhur olarak kullandığımız müessese kelimesini "Müessise" diye aslına uygun telaffuz eder. (Bütün yönleriyle Necip Fazıl)
( 0 soru/yorum )