Hacir nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kısıt, kısıtlılık, kısıtlama, sınırlama.
  2. Bir kimsenin kendi malını kullanmasına veya bir şey yapmasına kanun icabı engel olunması veya medeni haklarını kullanma ehliyetinin mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen kaldırılması.


  • Hacir altına almak: Bir kimsenin mallarını kullanmasını yasaklamak: Siz şimdi hacir altında olduğunuzdan hiçbir şey satamazsınız! (İlgili cümle kaynağı: Kemal Tahir)
  • Hacir etmek: Bir kimsenin bir şey yapmasını ya da malını kullanmasını engellemek.
( 0 soru/yorum )