Gaip nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (isim) Görünmez alem: O gece Kâbe'de ibadetle meşgul olan Abdülmuttalib'e gaipten bir ses geldi: Müjdeler olsun ey Abdülmuttalib!.. Bir torunun dünyaya geldi! (A. Hamdi)
  2. (sıfat) Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, nerede olduğu bilinmeyen: Mazi geçip gitmiştir, istikbal ise gaiptir, insan için bulunduğu an vardır. (Arap Atasözü)
  3. (eski, dilbilim) Üçüncü kişi: "O" zamiri gaip olduğu gibi "Onlar" zamiri de gaiptir. (İbnü'l-Arabî)
  4. (hukuk) Meskeni bilinmeyen veya yabancı memlekette oturup da yetkili mahkeme huzurunda celbi mümkün olmayan yahut böyle bir davetin sonuç vermeyeceği kuvvetle anlaşılan sanık.
  5. (hukuk) Hakkında gaiplik kararı verilmiş kimse: Erkek için gaip, bayan için gaibe şeklinde söylenir.


  • Gaiplik: (hukuk) Kayıp olma durumu, yitiklik: Gaiplik, bir kimsenin öldüğünü kuvvetle kabul ettirecek durum içinde kaybolması veya uzun süreden beri ortadan kaybolup bulunmaması halidir. Bu durumu mahkeme kararı belirler ve buna "gaiplik kararı" denir.
  • Gaipten haber vermek: Görünmeyen alemle bağlantı kurarak gelecekten ya da bilinmeyen geçmişten haber vermek.
( 0 soru/yorum )