Hadde nedir? Haddeleme ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Haddelemenin ne olduğunu anlatan çizim
Haddeleme
  1. Metalleri tel durumuna getirmekte ya da telleri inceltmekte kullanılan ve üzerinde değişik çapta delikleri bulunan çelik araç.
  2. Metalleri güç uygulayarak inceltme ya da yassılaştırma işi: Örneğin alüminyum folyolar önce oldukça kalın bir metal parçası iken silindirler arasında aşamalı olarak inceltilerek kağıt kalınlığına kadar inceltilir.


İlgili birleşik kelimeler


İki silindir arasında metalin haddelenerek yassılaştırması animasyonu
İki silindir arasında haddeleme işlemi
  • Hadde fabrikası: Som demire çubuk, köşebent, levha, ray vb. biçimler verilen yer.
  • Hadde izi: Haddeleme sırasında metal yüzey üzerinde haddelerin bıraktığı izlerden oluşan yüzey kusuru.
  • Hadde makinesi: Metalleri iki silindir arasından geçirerek hem iç yapısını hem de şeklini, kullanılacağı işe en uygun biçime getiren makine.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde hadde kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Haddeden çekmek: (deyiminin anlamı) Birinin durumunu, huyunu çeşitli denemelerden geçirmek, dikkatle incelemek.
  • Haddeden geçirmek: Uzun uzadıya incelemek, inceden inceye düşünmek.
( 0 soru/yorum )