Ucuz nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Benzerlerine göre az parayla alınan ya da az emekle elde edilen, pahalı karşıtı: Ucuz ayakkabı, ucuz bir başarı, ucuz bir alışveriş vb.


İlgili deyim ve anlamı


  • Ucuz atlatmak (kurtulmak): (deyiminin anlamı) Zor bir durumdan az zararla kurtulmuş olmak: Bu defalık ucuz kurtulmuştu.
  • Ucuza çıkmak: Yaptırılan bir şey az masrafla elde edilmek.
  • Ucuza getirmek: Ucuz fiyatla satın almak: Biraz daha ucuza getirmek için ev sahibine diller dökmüştü. (S. K. Türker)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde ucuz sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz): (atasözünün anlamı) Ucuz mal dayanıksız, kötü çıkıp kısa süre sonra yenisini almak gerektiğinden pahalıya mal olur.
  • Ucuz etin yahnisi tatsız (yavan) olur: Ucuza mal olan şeylerin iyi nitelikte bulunmadığını anlatır.
  • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti: Ucuz malın sonradan ortaya çıkacak bir kusuru, pahalı malın da öyle satılmasını gerektiren haklı bir nedeni vardır.
( 0 soru/yorum )