Şah damarı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kafa modelinde şah damarının gösterimi
Şah damarı
  1. Şah damarı, boynun iki yanında, kalpten beyine kan taşıyan kalın atar damarlardan her biri: Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. (M. N. Bursalı)
  2. (mecazi) En önemli nokta: Çünkü yapıtın şah damarı, "devam" eden şeydir. Yahya Kemal'de her şey "şark dediğimiz o ledünni şevk dünyasını kurmak", dolayısıyla sürdürmek içindir. (Kelime ile ilgili cümle: O. Demiralp)
( 0 soru/yorum )