Muayede nedir ne demektir? Anlamı

Muayede Salonu, Dolmabahçe Sarayı'nın orta kısmında olup, yüksek kubbesi, sütunları ve nakışlarıyla meşhurdur. Bayramlarda karşıl...

Muavin nedir ne demektir? Anlamı

Muavin Yardımcı, yardım eden. Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse...

Muattal nedir ne demektir? Anlamı

İşlemez, kullanılmaz, terkedilmiş, işe yaramaz duruma gelmiş: Bunlar içinde çok sayıda muattal çiftlik vardır; yani terk edilmişlerdir (A. ...

Muaşeret nedir ne demektir? Anlamı

Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma, bir arada yaşayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurma: Muaşeret hayatı, insa...

Muaşaka nedir ne demektir? Anlamı

Birbirini karşılıklı sevme, aşıktaşlık: Asıl göz süzerek onlar sizi gözler, yalnız gözleriyle değil, gönlü ile de muaşaka etmenin sırrını ke...

Muarefe nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı birbirini tanıma, tanışma, tanışıklık, bilme, bilişme: Şu halde denebilir ki, insanlar arasında asıl olan muarefe, müsamaha, hoşg...

Muaraza nedir ne demektir? Anlamı

Sözle ya da fikirle karşılık vererek mücadele etme, karşı çıkma, karşı koyma, muhalefet etme: O'na (sav) muaraza etmeye kim teşebbüs ett...

Muannit nedir ne demektir? Anlamı

İnat eden, ayak direyen, inatçı, direngeç: Etrafındaki kâinata nazar ettiğinde bütün âlemlere zihninde bir resmigeçit yaptırır ve bu resmige...