Muayenehane nedir ne demektir? Anlamı

Muayenehane Doktorların hasta kabul edip muayene ettikleri, çeşitli sağlık kontrolleri yaptıkları yer. Zehra yeni görev yerinde bir m...

Muayene nedir ne demektir? Anlamı

Hasta muayene eden doktor Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma, sağlık kontrolü. Doktor hastaları t...

Muayede nedir ne demektir? Anlamı

Muayede Salonu, Dolmabahçe Sarayı'nın orta kısmında olup, yüksek kubbesi, sütunları ve nakışlarıyla meşhurdur. Bayramlarda kar...

Muavin nedir ne demektir? Anlamı

Muavin Yardımcı, yardım eden. Bir görevlinin, bir yöneticinin işine yardım eden, yokluğunda yerini ve yetkilerini üzerine alan kimse...

Muavenet nedir? Muavenet etmek ne demektir? Anlamları

Yardım, yardımlaşma. Şefkat, merhamet ve muavenet prensipleriyle hareket ederek mukaddes değerlerin yücelmesi yolunda çalışanları konumların...

Muattal nedir ne demektir? Anlamı

İşlemez, kullanılmaz. Akıl, başka bir akılla birleşti mi; kötü işe, kötü söze mani olur. Fakat nefis, başka bir nefisle dost olursa cüzi ak...

Adabı muaşeret nedir ne demektir? Anlamı

Görgü ve edep kuralları. Sosyal hayatta, Peygamber Efendimizin (sav) sünnetine uygun davranmak. Alemlere rahmet Peygamber muhatapları aras...

Muaşeret nedir ne demektir? Anlamı

Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma, bir arada yaşayıp hoş geçinme, karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurma. Muaşeret hayatı, insa...

Muaşaka nedir ne demektir? Anlamı

Birbirini karşılıklı sevme, aşıktaşlık. Asıl göz süzerek onlar sizi gözler, yalnız gözleriyle değil, gönlü ile de muaşaka etmenin sırrını ke...

Pirüpak nedir? Pirüpak olmak ne demektir? Anlamları

Tertemiz, lekesiz. Felahınla yıka kalbimin katran karasını, Arındır masivadan, pirüpak eyle can ocağımı... Pirüpak olmak : Kirlerden ar...

Muarız nedir? Muarız olmak ne demektir? Anlamı

Birine veya bir fikre karşı olan, karşı koyan, karşı çıkan, karşı söyleyen, itiraz eden, karşıt. Muarız, mufaale babından ismi faildir, işti...

Muarefe nedir ne demektir? Anlamı

Karşılıklı birbirini tanıma, tanışma, tanışıklık, bilme, bilişme. Şu halde denebilir ki, insanlar arasında asıl olan muarefe, müsamaha, hoşg...

Muaraza nedir ne demektir? Anlamı

Çekişme, kavga, sözle karşılık vererek mücadele etme. O'na (sav) muaraza etmeye kim teşebbüs ettiyse rüsva oldu; aciz kalıp bildiğini de...

Muannit nedir ne demektir? Anlamı

İnat eden, inatçı, direngeç. Ancak herkes de muannit Yahudiler gibi inatçı değildi; Abdullah İbn Selam gibi doğrunun peşinde olup onu buldu...

Muamma nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Bilmece, yanıltmaca ya da gizli ve güç anlaşılır söz. "Eski kadınlar, çocukların zihinlerini bilmek için muammalara başvururlardı.&quo...

Muamele nedir? Muamele etmek ne demektir? Anlamları

Davranma, davranış. Size karşı olan muamelesi iyiydi. Yol, iz. Bu adam muamele bilmiyor. Alışveriş. Borsanın günlük muameleleri. İşlem. ...