Muannit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnat eden, ayak direyen, inatçı, direngeç: Etrafındaki kâinata nazar ettiğinde bütün âlemlere zihninde bir resmigeçit yaptırır ve bu resmigeçidi yaptırırken eğer münkir ve muannit değilse bütün bir evrenin bir terbiye kanununa tabi olduğunu görür ve görecektir. (M. E. Poyraz)

  • Muannitlik: Muannit olma durumu, inatçılık: (...) ve bunları sevk ve idare eden bir reisin idaresi altında muannitlik ve yapışkanlıklarıyla herkesi korkuturlar. (İlgili cümle kaynağı: Y. Sedes)
( 0 soru/yorum )