Lökün nedir ne demektir? Anlamı

Lökün (halk dilinde) kireçle zeytinyağı pamuk ve yumurta akını döverek yapılan, kırık çanak çömlekleri, künkleri birleştirmekte ve eskiden ...

Loş nedir ne demektir? Anlamı

Loş ışıklı aydınlatma Az ışık alan, karanlıkça, yarı aydınlık veya yarı karanlık. Yansıyan zayıf ışıklarla da oda loş bir hal almı...

Losyon nedir ne demektir? Anlamı

Losyon Losyon, cilt ve saç bakımında bazen de yara vb. için tedavi amaçlı kullanılan mikrop öldürücü, yağlandırıcı, nemlendirici gi...

Lostromo nedir ne demektir? Anlamı

Lostromo, ticaret gemilerinde tayfaların yönetiminden ve güverte araçlarının bakımından sorumlu görevli, baş tayfa, reis. Gemilerde güverte ...

Lostra nedir? Lostra salonu ne demektir? Anlamı

Lostra salonu Ayakkabı boyama. Ayakkabı boyama, tamir ve bakim yeri demek olan "lostra salonu" sözünde "ayakkabı b...

Lor nedir ne demektir? Lor Peyniri

Lor peyniri Lor, peynir suyunun pıhtılaştırılması yapılan, taze olarak yenilen yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir. Peynir yapıldıktan...

Lonca nedir ne demektir? Anlamı

Esnaf loncaları alayı (III. Ahmet Surnamesi) Lonca aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların örgütlenerek kurduğu meslek organ...

Lomboz nedir ne demektir? Anlamı

Lomboz Lomboz, gemilerde kamara ve alt güverteleri havalandırma ve aydınlatma için üzere bordalardan ve üst güvertelerden açılan y...

Lombar nedir ne demektir? Anlamı

Eski bir savaş gemisinin lombar kapakları Gemi bordalarında top namlularının çıkarılmasına ya da havalandırmaya yarayan dört köşel...

Lolo nedir? Bize de mi lolo ne demektir? Anlamları

Bir sözün, bir tutumun veya davranışın gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olayda aldanabileceğini ancak söz sahibinin al...

Lokum nedir ne demektir? Anlamı

Lokum Şekerli nişasta eriyiğini ağdalaşıncaya kadar pişirip küp ya da dikdörtgen biçiminde lokma lokma keserek yapılan geleneksel b...

Lokomotif nedir ne demektir? Anlamı

Lokomotif Vagonları demiryolu üzerinde çeken, demir tekerlekli ve güçlü bir buhar, elektrik ya da dizel motoruyla çalışan, trenin ...

Lokma nedir ne demektir? Anlamı

Lokma tatlısı Bir defada alınıp ağza götürülebilecek irilikte yiyecek parçası, sokum. Mayalı hamuru küçük parçalar durumunda kızg...

Lokavt nedir ne demektir? Anlamı

Lokavt Lokavt, grev yapan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırması. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren taraf...

Lokanta nedir? Lokantacı ne demektir? Anlamı

Lokanta Kazanç sağlamak için yemek pişirilip aynı yerde satılan büyük aşçı dükkanı. Döner kebabının o tarihlerde İstanbul'da y...

Lokal nedir ne demektir? Anlamı

Öğretmenler lokali Bir örgüt ya da kurum üyelerinin ya da görevlilerinin buluşmaları için ayrılan yer. Avcılar lokali, memurlar lo...

Lojman nedir ne demektir? Anlamı

Lojman Fabrika, askeri birlik, okul gibi kurum ve kuruluşların kendi işçi, memur ve görevlilerine parasız ya da az bir kira karşılı...

Lojistik nedir ne demektir? Anlamı

Lojistik Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç. ...

Loğ nedir? Loğlamak ne demektir? Anlamı

Loğ Loğ, toprak yol ve damlarda (toprak kaplı çatılarda) toprağı sıkıştırmak ya da toprak keseklerini ezip tarlayı düzlemekte kulla...

Logo nedir ne demektir? Anlamı

Uluslararası firmaların logoları Firmaların, kurum ve kuruluşların, bazı etkinliklerin ve markaların kendilerini daha kolay ve akıl...

Lodos nedir ne demektir? Lodos nereden ne zaman eser?

Lodos rüzgarı Güneybatı yönünden esen sıcak rüzgar, boz yel, ak yel. Dinmiş lodosların uğultusu içimde... (İlgili cümle: O. V. Kan...

Lobut nedir ne demektir? Anlamı

Lobut Kalın, kısa ve düzgün sopa (spor) Kol, omuz ve bilek gücünü geliştirmek için kullanılan, şişe biçiminde değişik ağırlıklar...

Lobelya nedir? Lobelya Çiçeği

Lobelya Çiçeği - Lobelia Erinus Lobelya (botanik) solunum yolu hastalıklarına karşı da kullanılmış olan, birçok türü süs bitkisi o...

Lizöz nedir ne demektir? Anlamı

Lizöz modeli Lizöz omuzları ve sırtı bele kadar örten, önü açık kadın örtüsü veya hırkası. Dizlerinin üzerine bembeyaz bir örtü yay...