Has Oda nedir ne demektir? Anlamı

Has oda Has oda, Osmanlı sarayında Enderun örgütünün en önemli bölümü. Sultanın yakın ve günlük hizmetinde olanların bulunduğu, Kutsal...

Haslet nedir ne demektir? Anlamı

Haslet, güzel huy, doğuştan gelen özellik demektir. Dokuz güzel haslet Allah’tan korkmak. Adaletli davranmak. İsraf yapmamak.

Hasır nedir ne demektir? Anlamı

Hasır dokuma halı Saz ya da kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesinden yapılan ve genellikle taban örtüsü olarak kullanılan bir tür örg...

Hasılı nedir ne demektir? Anlamı

Hasılı, "sözün kısası", "sonuç olarak", "kısacası", "senin anlayacağın" gibi anlamlara gelmektedir v...

Hasıla nedir? Hasılat ne demektir? Kısaca anlamı

Hasıla, elde edilen kazanç veya bir işten elde edilen sonuç demektir. Gayrisafi milli hasıla, bir ulusal ekonomide, belirli bir dönemde (gen...

Hasıl nedir? Hâsıl olmak ve etmek ne demektir? Anlamları

Olmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş olan (â ile yazıldığında). Yeni başak tutmaya başlamış yeşil (a ile yazıldığında).

Hasebiyle nedir ne demektir? Anlamı

Dolayısıyla, nedeniyle, ondan ötürü, o nedenle gibi anlamlara gelmektedir. Yakını olması hasebiyle bütün sırlarını biliyordu (derleme cümle)...

Hasep nedir? Hasep nesep (hasebi nesebi) ne demektir? Anlamları

Hasep, kişisel ya da soydan gelen özellikler, nitelikler. Kişinin hasebi ahlakıdır. Kişinin kendine mahsus olan ve kendi hasletlerinden do...

Hasenat nedir ne demektir? Anlamı

Sonucunda Allah rızasını dolayısıyla sevap kazandıran ameller. Çok hasenat yapmak kimseyi aldatmasın. Gerçek yiğitlik hasenat işlemenin yan...

Hardal nedir ne demektir? Anlamı

Hardal (botanik) Turpgillerden, 100-150 cm boylanan, sarı çiçekli, acı ve deriyi yakıcı özellikte olan, tohumu hekimlikte idrar sökt...

Hasbi nedir? Hasbilik ne demektir? Hasbi geçmek anlamı

Gönüllü ve karşılıksız yapılan. Hasbi çalışma. (mecazi) Nedensiz. Hasbi azar işitti.

Hasbıhal nedir? Hasbihal etmek ne demektir? Anlamı

Hasbıhal, karşılıklı konuşma, söyleşi, dertleşme, yarenlik. Eş anlamı sohbet. Hasbihal etmek : Muhabbet etmek, sohbet etmek. Bazen de mi...

Hasbahçe nedir ne demektir? Anlamı

Osmanlılarda, saray sınırları içinde bulunan bahçe ve bostanlar. Hasbahçe bostancıları : (tarih) Osmanlı sarayındaki bağ ve bahçelere ba...

Hasat nedir ne demektir? Anlamı

Hasat Ürün kaldırma, ekin biçme. Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar, baştan ayağa tere battılar! Biçilmiş ekin. Ama eme...

Has nedir ne demektir? Anlamı

Has külçe altın Belli bir şeye ait, özgü. Mahsus eş anlamı. Ona has bir çözüm. Katışıksız, saf, iyi cins olan. Has ekmek. (Osmanlıl...

Hartuç nedir ne demektir? Anlamı

Hartuç, eskiden topa merminin arkasından sürülen bezden, kartondan yapılan barut kesesi ya da metalden yapılan kovana verilen isimdir. Sevk ...

Hartama nedir ne demektir? Anlamı

Hartama ile kaplanmış bir Doğu Karadeniz evi Doğu Karadeniz bölgesi evlerinde yaygın olan, 3 mm - 2 cm kalınlıkta yarılan çıralı ağa...

Harpuşta nedir ne demektir? Anlamı

Harpuşta tuğlası Harpuşta, açık havadaki duvarların üstünü örterek yağmur ve kar sularını yanlara akıtan eğik ya da yuvarlak olan bir ...

Harmonyum (armonyum) nedir ne demektir? Anlamı

Harmonyum Harmonyum, dış görünüşü piyanoya benzeyen, körüğü ayakla işletilen küçük org, armonyum. Hem ud çalar hem de mektepte Süryani...

Harmanlamak nedir ne demektir? Anlamı

Harman etmek, birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak. Tütünü harmanlamak. Harmanda olduğu gibi bir çember üzerinde d...

Harmandalı nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Harmandalı Harmandalı Ege bölgesinde kendine özgü müzik eşliğinde, yiğit ve kabadayı çalımıyla, erkeklerce oynanan zeybek türü. Tüm Eg...

Harelenme nedir? Harelenmek ne demektir? Anlamları

Harelenme Bir plağa ses kaydı yapılırken, çok alçak frekanslı bir modülasyondan ileri gelen ve plağın yüzeyinde parlak, dalgalı çizgi...

Hare nedir? Hareli ne demektir? Anlamları

Hareli kumaş Bazı eşya ve canlılar üzerinde dalgalanır gibi görünen ince parlak çizgiler meneviş, dalgır. Kumaş, kağıt ve demir üstün...
1 Yorum

Haseki Küpesi Çiçeği

Beyaz haseki küpesi çiçeği Haseki Küpesi, küpeçiçeğigillerden, kırmızı, mavi, eflatun, pembe, sarı ve beyaz gibi oldukça çeşitli renkl...

Harbe nedir ne demektir? Anlamı

Harbe, eski savaşlarda kullanılan kısa mızrak.  Demir zırhlara bürünmüş askerlerin ellerinde birer harbe vardı (örnek cümle). Harbeci : ...

Haraza nedir ne demektir? Haraza (alaza) Taşı

Haraza (alaza) taşı (argo) Ağız kavgası. Sığırın, öküzün ya da 7 - 8 yaş üstü ineğin öd kesesinden çıkan ve halk arasında sarılığa ...
21 Yorum

Haseki nedir ne demektir? Anlamı

Haseki Sultanlarından Hürrem Sultan (tarih) Osmanlı Devleti'nde saraydaki silahlı koruyuculara verilen unvan. Osmanlı sarayınd...

Haraşo nedir ne demektir? Anlamı

Haraşo şapka Haraşo, bütün ilmekleri yüzden veya tersten atılan şiş örgüsü türü. Haraşo örgü tekniği ile örülen lif daha kabarık olur...

Hararet nedir ne demektir? Anlamı

Araç motor suyu sıcaklığını gösteren hararet göstergesi Sıcaklık, ateş. Susama, susuzluk. (mecazi) Coşkunluk, ateşlilik, ateş. Ha...