Hasıla nedir? Hasılat ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hasıla, elde edilen kazanç veya bir işten elde edilen sonuç demektir. Gayrisafi milli hasıla, bir ulusal ekonomide, belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) yaratılan her türlü mal ve hizmetin yaratıldığı andaki fiyatları ile fiyatlandırılarak elde edilen toplamın para olarak ifadesidir. (İlgili cümle kaynağı: M. İ. Parasız)


  • Hasılat:
    1. Gelir, kazanç. Hasılat, mal veya hizmetlerin satışından ya da ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışlarından; faiz, kira, iştirak geliri vb.den elde edilen brüt tutarlarıdır.
    2. Ürün.
( 0 soru/yorum )