Hasbıhal nedir? Hasbihal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Karşılıklı konuşma, söyleşi, karşılıklı konuşarak dertleşme, halleşme, yarenlik. Eş anlamı sohbet. Çeşitli işler yapmış, çeşitli olaylar görmüş geçirmiş tecrübe sahibi kişilerle hasbihal, sohbet ve karşılıklı konuşmak bir nevi istişare (danışma) hükmünü alacağından faydalı; ihtiyaç ve müşkülat sahipleri için en büyük tesellidir. (A. Rıfat)
  2. (edebiyat) Eski edebiyat terminolojisi içinde bir edebî tür. Halleşme, dertleşme, hâlini bildirme, dert yanma, sohbet anlamlarına gelen hasbıhâl, esasen karşılıklı konuşma için kullanılır. Şiirde hasb-ı hâl denildiğinde şairin, ön plana geçerek, ikinci bir şahısla söyleşmesi söz konusudur. (M. Mengi)


  • Hasbihal etmek: Muhabbet etmek, sohbet etmek, dertleşmek. Yamçımızı da üzerimize çekip yan yana, omuz omuza hem geceyi dinleyelim, hem yıldızları temaşa edelim hem de bir güzel hasbihâl edelim. Tamam mı dağların kızı? (İlgili cümle kaynağı: E. A. Okur)
( 0 soru/yorum )