Hasbi nedir? Hasbilik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çıkar gütmeden, karşılık beklemeden, gönüllü olarak yapılan, karşılıksız. Bu sırra ermenin yolu, samimi bir niyetle yola çıkmak, öncesini ve sonrasını hesap etmeden, Allah için müminlere kucak açmak, onlara hesaplıca değil hasbice yaklaşmaktır. (İlgili cümle kaynağı: A. Kara)
  2. (mecazi) Sebepsiz yere, nedensiz: Hasbi azar işitti.


  • Hasbilik: Bir işi karşılık beklemeden, gönüllü olarak. Zira, Kur'an ilimleri ile meşgul olmak, hasbilik isteyen, yani Allah rızasını isteyen bir iştir. (Diyanet İşleri Bşk.)
  • Hasbi geçmek: (deyiminin anlamı, argo) Önem vermemek, aldırış etmemek, itibar etmemek, kısa kesmek. Hasbi geçme oğlum, aç gözünü biraz! (F. Develioğlu)
( 0 soru/yorum )