Hasebiyle nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dolayısıyla, nedeniyle, ondan ötürü, o nedenle gibi anlamlara gelmektedir. Yakını olması hasebiyle bütün sırlarını biliyordu (derleme cümle). Hanedanın en büyüğü olmam hasebiyle de padişahlık davasındayım (Y. Bahadıroğlu). Felsefe, kabaca, varlık olması hasebiyle varlığı, bilgi olması hasebiyle varlığı, ve değer olması hasebiyle varlığı inceler (İlgili cümle kaynağı: Milli Kültür).
( 0 soru/yorum )