Has Oda nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Has Odada yer alan gümüş tahtta altın sanduka içinde muhafaza edilen Peygamber Efendimiz'in Hırka-i Saadet'leri
    Has Oda
    Gümüş tahtta altın sanduka içinde Efendimiz'in Hırka-i Saadeti
    Peygamber Efendimize ait bazı Kutsal Emanetlerin ve tahta geçecek şehzadenin ilk olarak oturduğu gümüş kaplamalı bir tahtın yer aldığı, içine üst tarafında celî-sülüs ile "Esselamu aleyke ya Resulullah" yazılı bir kapıdan geçerek girildiği Topkapı Sarayı'nın en mühim odası; "Hırka-i Saadet Dairesi" veya "Taht Odası" olarak da bilinir.
  2. Osmanlı sarayında Enderun örgütünün (padişahın devlet işlerini yürütmesiyle ilgili hizmetlerini görmekle vazifeli, hazine, kiler, seferli koğuşu ve has oda dairelerinden oluşan, aynı zamanda ileride devlet işlerinde yer alacak kimselerin yetiştirilmesini sağlayan örgütün) en önemli sınıfı. Padişahın yakın ve günlük hizmetinde bulunanların, Kutsal Emanetlerin muhafazasından sorumlu olanların bulunduğu, Kutsal Emanetler dairesini de içeren yer ve buraya bağlı görevlilerin oluşturduğu sınıf. Has Oda, padişahın kendisinin de dahil olduğu, Hasodabaşı, Silahdar, Çuhadar, Rikabdar, Hünkar Müezzini, Sır Katibi, Sarıkçıbaşı, Başcuhadar, Kahvecibaşı, Berberbaşı, Tüfekçibaşı gibi 40 kişilik görevli topluluğundan oluşurdu. (Y. Öztuna)
( 0 soru/yorum )