Has nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
has külçe altın, saf altın
Has külçe altın
 1. Belli bir şeye ait, özgü. Mahsus eş anlamı.
  Ona has bir çözüm.
 2. Katışıksız, saf, iyi cins olan.
  Has ekmek.
 3. (Osmanlılarda) Hükümdara ait olan.
  Has oda.
 4. (tarih) Osmanlı devletinin dirlik sisteminde, yüksek kıdemli ümeraya belli bir hizmet karşılığı ya da padişahın yakınlarına, devlete yararlılık gösterenlere gelir getirmek üzere verilen ve yıllık geliri yüz bin akçeden çok olan toprak.
 5. Kuyumcu dilinde 24 ayar ya da külçe altın.
  Hasın fiyatı düştü.


 • Has ahır: (tarih) Osmanlılarda, saray hayvanlarının, koşumlarının ve hayvan bakıcılarının toplandığı yer.
 • Has boya: Çıkmayan ve solmayan kök boya, bakkam karşıtı.
 • Has ekmek: Kepeksiz buğday unuyla yapılan ekmek.
 • Has işlemek: (argo) Birinin yemeğinden, izinsiz ve davetsiz, bitinceye kadar yemek.
 • Has kefal: Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan, uzunluğu 30 - 40 cm olan, eti lezzetli bir balık türü.
 • Has adam: (deyiminin anlamı) Candan, yakın kimse. O, benim has adamımdır. (derleme cümle)
( 0 soru/yorum )