Hasır nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Baklava desenli hasır dokuma halı
Hasır dokuma halı
 1. Saz ya da kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesinden yapılan ve genellikle taban örtüsü olarak kullanılan bir tür örgü: Yere hasır sermek.
 2. Tamamı ya da bir bölümü böyle bir örgüden yapılmış olan: Hasır halı, hasır şapka, hasır sandalye vb.
 3. Betonarme inşaatta döşeme ve tavanlar için ince demir çubuklardan yapılmış örgü: Çelik hasır.


 • Hasıl altı etmek: (deyiminin anlamı)
  1. Bir işi haksız yere örtbas edip unutturmaya çalışmak: Olay hasır altı edildi. Çünkü olay zenginlerle alâkalıydı. (Ş. F. A. Hilmi)
  2. Bir dilekle ilgili olarak yazılıp verilen kağıdı işleme koymayıp kenara atmak, sümen altı etmek: Dolayısı ile dilekçeleri hasır altı ettiği muhakkak. Çünkü, bir cevap çıkmadı. (İlgili cümle kaynağı: M. Asaf)
 • Hasır etmek: (argo) Çalmak, hırsızlık etmek.
 • Hasır gibi serilmek:
  1. Boylu boyunca uzanmak.
  2. Çok miktarda yere serilmek, yayılmak.
 • Hasır halat: Hindistan cevizi elyafından yapılan, kolları sağa bükülü, üç kollu halat.
 • Hasır işi: İple, hasırla, kordon vb. bir bitki elyafıyla hasır örgüler biçiminde örülmüş eşyanın genel adı.
 • Hasır olmak: (argo) Oyunda yenilmek.
 • Hasır ovası: Osmanlı döneminde üzerinde suçluların falakaya yatırıldığı hasıra verilen ad.
 • Hasır örgü:
  1. Kabuk, saz, yaprak, dal gibi çeşitli bitki lifleriyle yapılmış örgü.
  2. Hazır örgüsü biçiminde süsleme.
 • Hasıra sarmak: Hırsızlık etmek, çalmak.
 • Hasıra sarılmak: (argo) (Sürücü için) O gün hiç iş yapmamak.
( 0 soru/yorum )