Dişlek nedir? Dişleklik ne demektir? Anlamı

Dişlek bir bayan Dişleri özellikle ön üst dişleri dikkat çekecek kadar diğerlerine göre biraz daha dışarıya doğru çıkık olan kimse. La...

Diş buğdayı nedir ne demektir? Anlamı

Diş buğdayı folklor Çocuk ilk diş çıkardığı zaman kaynatılıp üzerine toz şeker ve dövülmüş ceviz gibi şeyler ekilerek akraba ve komş...

Dolak nedir ne demektir? Anlamı

Dolak Eskiden ayak bileğinden dize kadar tozluk yerine dolanan ensiz ve uzun kumaş. Bu, bir Türk askeriydi; bacağına dolak sarmıştı, ...

Dokunulmazlık nedir ne demektir? Anlamı

Dokunulmazlık Dokunulmaz, karışılmaz, ilişilmez olma hakkı ve durumu, korunmuşluk. Anayasa veya uluslararası gelenekler gereğince, k...

Dokunmak nedir ne demektir? Anlamı

(Bir şey, bir şeye) Hafifçe değmek. Örtü yere dokunuyor. El değdirmek. Kapıya dokunma yeni boyadım. Karıştırmak, el sürmek. Kitaplara kim...

Dokunaklı nedir ne demektir? Anlamı

İnsanın içine işleyen, acındıran ya da dokunan, koygun, acılı, ağır. Dokunaklı bir sesle anlattıkları hepimizi üzdü. (kelime ile ilgili cüm...

Doku nedir? Doku bilimi (histoloji) ne demektir? Anlamı

(biyoloji) Yapısı ve görevleri benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle meydana gelen oluşum. İnsan vücudunda dört temel doku çeşidi vardır....

Doksana atmak nedir? Doksandan çıkarmak ne demektir? Anlamları

Doksana gol atmak Doksana atmak (göndermek) : (spor) Futbolda topu kalenin sağ ya da sol üst köşelerine doğru atmak ya da böylece gol...

Doğuştancılık ne demektir? Doğuştancı görüş nedir? Anlamı

Doğuştancılık, felsefede zihinde deneyle elde edilen bilgilerden önce doğuştan gelen bilgilerin bulunduğunu ileri süren öğreti, nativizm. ...

Doğu nedir ne demektir ne taraftır? Anlamı

Doğu Anadolu Bölgesi (coğrafya) Yeryüzündeki dört ana yönden, güneşin doğduğu yön ve bu yönde bulunan, gün doğusu. Eş anlamları maşr...

Diskur nedir? Diskur çekmek ne demektir? Anlamı

Söylev, nutuk. Fakat herkes bilir ki yerinde bir öksürük bir diskura bedeldir! (S. A. Dilemre) Söylem. "Nükleer öldürür" diskuru...

Disk nedir? Disk atma ne demektir? Anlamı

Disk atma sporunda fırlatılan disk (spor) Uzağa atılmaya yarar yuvarlak ve yassı araç. (spor) Disk atmada kullanılan, erkekler içi...

Doğrama nedir ne demektir? Anlamı

Ahşap görünümlü PVC doğrama Doğramak eylemi. Değerli bıçağını doğrama tahtasına giderek artan bir şiddetle vurmasından, bunun normal...

Doğa ötesi (metafizik) nedir ne demektir? Anlamı

Metafizik algı (felsefe) Beş duyu ile hissedilemeyen, fark edilemeyen kavranılamayan şeylerin bilgisi. Şeyleri rastlantılarıyla değ...

Diriğ nedir? Diriğ etmek ne demektir? Anlamı

Diriğ "esirgemek, vermemezlik etmek, vermeye kıyamamak" anlamında diriğ etmek biçiminde söylenir. Diriğ etmeden ver canını o uğurd...

Natüralizm (doğalcılık) nedir ne demektir? Anlamı

Natüralizm (doğalcılık) (felsefe) Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını, yalnız doğa ile açıklanmasını amaçlayan sanat akımı,...

Doğaç nedir? Doğaçlama doğaçtan ne demektir?

Doğaç, çok düşünülmeksizin doğan güzel düşünce ya da böyle düşünceleri ortaya çıkaran doğal yetenek. Doğaçlama, önceden düşünüp hazırlan...

Diyalog nedir ne demektir?

İki ya da daha çok kişi arasında geçen karşılıklı konuşma. Roman, öykü, tiyatro gibi anlatı türlerinde kişilerin karşılıklı konuşmalarını i...

Doğa (tabiat) nedir ne demektir? Tanımı

Güzel bir doğa manzarası İnsan beyni ürünlerinin karşıtı olup kendiliğinden var olan canlı ve cansız şeylerin bütünü. Doğanın kendine...

Dobra dobra ne demektir? Dobralık nedir? Anlamı

Dobra dobra : Dolambaçlı yollara sapmadan, sakınmadan, kıvırmadan kesin ve net bir şekilde konuşmak (söylemek). Dobralık : Açık sözlülük, ...

Dizgi nedir? Dizgici ne demektir? Anlamı

Dizgi Basılacak bir metni, kullanılan tekniğe uygun araçlarla harf harf dizme işi. Nizam eş anlamı. Düzenlilik, düzen, tertip. ...

Direnç nedir ne demektir? Anlamı

Direnç çeşitleri Bir gücün etkisine karşı koyan güç, mukavemet. (fizik) Bir iletkenin uçları arasındaki gerilim farkının, iletkende...

Dizel nedir ne demektir? Dizel motor nasıl çalışır?

Dizel motor animasyonu Alman mühendisi Rudolf Diesel (1858 - 1913)'in bulduğu, kuvvetle sıkıştırılmış hava içine püskürtülen gazolin...

Diyoptri nedir ne demektir?

Merceklerin ya da optik sistemlerin güç birimi olup bir metrelik bir odak uzaklığı olan bir merceğin gücü demektir. Buna göre odak uzaklığı ...

Yeni nesil e-atasözleri ve güzel sözler

Atasözleri ve deyimlerin çoğunun hatta hepsinin kimler tarafından söylendiği meçhuldür. Atalarımız deyip geçeriz. Kimler tarafından söyl...
1 Yorum

Dipol nedir? Dipol anten ne demektir?

(fizik) Manyetik kütleleri ters ve birbirine çok yakın yerleştirilmiş iki manyetik kutuptan oluşan düzen. Birbirine son derce yakın, ters...

Diyez ♯ ve Bemol ♭ işaretleri nedir ne demektir?

Diyez işareti simgesi Diyez bir sesin, bir notanın yarım ses tizleştirileceğini yani yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidi...
5 Yorum

Diyapozitif nedir ne demektir? Anlamı

Diyapozitif resimler Diyapozitif daha çok perde üzerine resim yansıtmakta kullanılan, içinden ışık geçebilen saydam bir yüzey üzerine ...

Diyalektik nedir? Diyalektik materyalizm ne demektir?

(felsefe, Yunanca) Konuşma ve tartışma sanatı, yöntemli düşünme sanatı. Sokrates'te nesneleri cinslerine ve türlerine ayırma, kavraml...

Diyagram nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Diyagram örneği Herhangi bir olayın yürüyüşünü, değişimini göstermeye yarayan grafik. Bir diyagram bazı görselleştirme teknikleri kul...

Dingildemek nedir ne demektir? Anlamı

Dingildemek inşa edilen veya bir yerde durması için konulan bir şeyin sallanmadan, oynamadan, titremeden, dengeli bir şekilde duramaması du...

Dingi nedir ne demektir?

Çifte kürekli küçük savaş gemisi sandalı. Askeri uçaklarda bulunan, kauçuktan yapılmış ve denize zorunlu iniş sırasında basınçlı hava doldu...

Dinamometre nedir ne demektir?

Dinamometre El kantarı Güç ölçmek için yapılmış herhangi bir aygıt; özel olarak, içten patlamalı bir motorun oluşturduğu gücü ölçmey...

Dinamit nedir? Dinamit lokumu ne demektir? Anlamı

Birleştirilmiş dinamit lokumları Nitrogliserinle yapılan patlayıcı bir madde. Dinamit lokumu : Kauçuk ve jelatin kıvamında yapılmış...

Din nedir ne demektir? Anlamı

Din (toplum bilim) İnsanların, anlayamadıkları, açıklayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladı...

Dilek nedir ne demektir?

Murat, rica, temenni eş anlamları. Bir kimsenin dilediği şey, istek. Bu dervişlik bir dilektir / Bilene büyük örnektir (Pir Sultan Abdal)...

Diyafram nedir ne demektir?

Diyafram kası ve şekli (fizik, sinema) Kamera, fotoğraf makinesi ya da kimi basım aygıtlarının mercek düzeni içinde bulunup birbiri ...

Divlek nedir ne demektir?

Kalın kabuklu olgun kavun. Divlek diye de bir nevi dışı yeşil, içi olmuş kavuna derler... (E. Gürsoy) Bizim Konya'nın divlek (kavun) za...

Divani nedir ne demektir?

Eskiden divan kaleminden çıkan ferman, berat gibi betiklerde kullanılmış olan bir yazı çeşidi. (edebiyat) → Divan. Divani celisi : Divan...

Dilbaz nedir ne demektir? Anlamı

Konuşmasıyla dinleyenleri olumlu yönde etkileyerek inandırmayı, ikna etmeyi bilen, güzel sözleriyle dinleyenleri büyüleyen, güzel konuşan, f...

Dikta nedir? Diktacı ve diktacılık ne demektir? Anlamı

Yönetimde sormadan, anlamadan körü körüne uyulması, kayıtsız şartsız yerine getirilmesi gereken buyruk. Diktatörlük. Dikta rejimi. Di...

Direk nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İnsan şeklinde tasarlanmış elektrik direkleri Ağaç ya da demir, beton gibi gereçlerden yapılan uzun ve kalın destek. Elektrik direği...

Dirsek nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Dirsek çürütmek Arka kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı. (Yol duvar gibi uzayarak giden yerlerde) Köşe. Boruların gidiş yö...

Dirlik nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Huzur, refah eş anlamları. Maddi yönden hiçbir eksiği, manevi yönden üzüntüsü, acısı olmama durumu, erinç. Ne güzel, dirlik içinde yaşıyo...