doğaç/doğaçlama:

Doğaç nedir? Doğaçlama doğaçtan ne demektir?

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Doğaç, çok düşünülmeksizin doğan güzel düşünce ya da böyle düşünceleri ortaya çıkaran doğal yetenek.


  • Doğaçlama, önceden düşünüp hazırlanmadan içe doğduğu gibi söylenen.
  • Doğaçtan (edebiyat) bu şekilde ortaya çıkarılan şiir, beyit, dize, oyun vb.