Dokunaklı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnsanın içine işleyen, insanı etkileyen, acındıran ya da dokunan, tesirli, müessir. Yiyecek dilenen bir çocuğun bakışı kadar dokunaklı bir şey var mıdır acaba? (İlgili cümle kaynağı: C. Aymatov) Arkasından dokunaklı bir sesle türküye başladı: Yüce dağ başında namlı kar idim / Yel vurdukça yılgın yılgın eridim / Evvel güzellerin yari ben idim / Şimdi daldalardan bakan ben oldum! (S. Kazmaz)
  2. Sert, ağır: Dokunaklı tütün.
( 0 soru/yorum )